Брой 60 (317), 26-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Във Враца разясняват кандидатстването по схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"


Семинар на тема „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика"" организира на 29 март Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата - Враца, съвместно с Аксент Консултинг.

На семинара ще бъдат изяснени критериите за допустимост по ОП „Конкурентоспособност", чиято грантова схема "Енергийна ефективност и зелена икономика" е отворена за прием на проектни предложения до 31.10.2013 година.

По време на семинара ще бъдат подробно разгледани условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване, тесните места при подготовка на проектното предложение, както и механизмите за изпълнение.

Срещата ще се проведе на 29 март, от 10.00 часа, в Конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Враца, пл. Христо Ботев. От палатата уточняват, че желаещите да участват трябва да заявят намерението си до 28 март на E-mail: cci-vr@online.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
Тенденции на пазара на труда и възможности за прилагане на гъвкави форми на заетост
Работата от вкъщи, която стана възможна след промени в законодателството, е ресурс, който работодателите и работниците все още не използват пълноценно Още
„Движение България на гражданите“ очерта основните насоки на предизборната си програма на среща в Палатата
Проекти на община Дългопол бяха представени на вниманието на японска компания
Отношенията между ЕС и Япония – перспективи за развитие
Япония и Европейският съюз се споразумяха да започнат преговори за свободна търговия през април Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Във Враца разясняват кандидатстването по схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по програма "ЕВРИКА”
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
МИЕТ предлага седем спешни мерки за стабилизиране на енергетиката
Агенцията за държавна финансова инспекция ще направи одит на обществените поръчки в държавните енергийни предприятия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия изготви Зелена книга за дългосрочното финансиране на европейската икономика
Целта е определяне на начините за преодоляване на пречките пред дългосрочното финансиране Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”
Как се прави бизнес в облака и как да измерим ползите
Уебинар на 28 март, 10.30-12.00 ч. Още
СЪОБЩЕНИЯ
Интрастат формуляри и декларации за 2013 г.
Два нови формуляра за ползване от Интрастат операторите Още