Брой 60 (317), 26-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Отношенията между ЕС и Япония – перспективи за развитие


В БТПП бе представена лекция на тема: „Отношенията между ЕС и Япония: дипломация, политика и икономика“.

Събитието бе официално открито от Георги Стоев, заместник-председател на БТПП и съпредседател на Българо-японския икономически съвет.

Н. Пр. Такаши Коидзуми, посланик на Япония в България, представи приоритетите на започващите преговори през април за икономическо  сътрудничество между ЕС и Япония. Посланик Коидзуми изтъкна , че от гледна точка на Япония тези преговори ще доведат  до Споразумение за икономическо партньорство. Ефектът от сключване на подобно Споразумение се изразява в: премахване на тарифните ограничения и намаляването на таксите върху определени стоки; гарантиране на прозрачност на регулаторните процедури при инвестициите; общ митнически ефект от опростяване на процедурите. Резултатите от Споразумението за икономическо партньорство  са свързани със стимулиране на заетостта и икономическия растеж, развитие на търговията, повишаване на конкурентоспособността на японските фирми. В момента на европейския пазар оперират 3750 японски компании, които осигуряват заетост на 470 хиляди души. Н.пр. Коидзуми подчерта и резултатите от Споразумението за България: подобряване на  инвестиционната среда, улесняване на достъпа на японски фирми до българския пазар, насърчаване на преките чуждестранни инвестиции между двете страни.

Лилия Чаушева, докторант в Историческия факултет на СУ „Св. Климент  Охридски” представи лекция на тема „Отношенията между ЕС и Япония: дипломация, политика и икономика“. В първата част от лекцията фокусът бе поставен върху история на отношенията между ЕС и Япония. Втората  част обхващаше икономическите, търговски и инвестиционни отношения. Лекторката изтъкна, че въпреки факта, че Япония е третата икономическа сила в света (след САЩ и Китай), страната е в процес на стабилизация – след икономическата криза и голямото земетресение през 2011 г., като изпитва и редица икономически проблеми. Ето защо сключването на подобно споразумение би имало положителен ефект за страната.

След края на лекцията последва дискусия, в която участваха представители на бизнеса и научните среди.

-------------

В първия кръг преговори за свободна търговия, който ще започне следващия месец, Япония ще се опита да спечели по-голям достъп до пазара на ЕС за колите, електрониката и инвестициите си. Европейците ще търсят бизнес на японските пазари за преработена храна и в железопътния сектор.

Третата по големина световна икономика - Япония, е седмият най-голям пазар за износ на ЕС. За Япония ЕС е третият по големина пазар.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тенденции на пазара на труда и възможности за прилагане на гъвкави форми на заетост
Работата от вкъщи, която стана възможна след промени в законодателството, е ресурс, който работодателите и работниците все още не използват пълноценно Още
„Движение България на гражданите“ очерта основните насоки на предизборната си програма на среща в Палатата
Проекти на община Дългопол бяха представени на вниманието на японска компания
Отношенията между ЕС и Япония – перспективи за развитие
Япония и Европейският съюз се споразумяха да започнат преговори за свободна търговия през април Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Във Враца разясняват кандидатстването по схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по програма "ЕВРИКА”
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
МИЕТ предлага седем спешни мерки за стабилизиране на енергетиката
Агенцията за държавна финансова инспекция ще направи одит на обществените поръчки в държавните енергийни предприятия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия изготви Зелена книга за дългосрочното финансиране на европейската икономика
Целта е определяне на начините за преодоляване на пречките пред дългосрочното финансиране Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”
Как се прави бизнес в облака и как да измерим ползите
Уебинар на 28 март, 10.30-12.00 ч. Още
СЪОБЩЕНИЯ
Интрастат формуляри и декларации за 2013 г.
Два нови формуляра за ползване от Интрастат операторите Още