Брой 60 (317), 26-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Тенденции на пазара на труда и възможности за прилагане на гъвкави форми на заетост


Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в конференция на тема "Тенденции на пазара на труда и възможности за прилагане на гъвкави форми на заетост", организирана от Центъра за икономическо развитие.

В изказването си председателят на Палатата отбеляза, че през последните години се засилва необходимостта от повече гъвкавост на пазара на труда, поради негативните тенденции в икономиката. Според него има повишен интерес към надомната и дистанционна работа, както и към временната заетост, която предлагат от агенциите. Причината е, че кризата подтиква всички да търсят повече източници за доходи. Тези ефективни методи, които бяха предмет на дискусия в конференцията, сe използват от дълго време в Европа. 

Цветан Симеонов уточни, че без качество в труда не може да се постигне напредък по отношение на заетостта. Същевременно има значителен резерв от непълно незаети лица и потенциална работна сила, които биха могли да бъдат включени по-активно на пазара на труда.

По данни на НСИ броят на лицата, имащи готовност да започнат, но нетърсещи работа, е нараснал с 80 000 за периода 2008-2011 г.

Членовете на БТПП считат, че регламентирането на тези нови форми на заетост гарантира по-голяма гъвкавост и по-ефективно използване на работната сила. Създава се възможност за по-активно участие на по-широк кръг лица, което ще допринесе едновременно за намаляване на безработицата и за повишаване производителността на икономиката.

НОВИНИ ОТ БТПП
Тенденции на пазара на труда и възможности за прилагане на гъвкави форми на заетост
Работата от вкъщи, която стана възможна след промени в законодателството, е ресурс, който работодателите и работниците все още не използват пълноценно Още
„Движение България на гражданите“ очерта основните насоки на предизборната си програма на среща в Палатата
Проекти на община Дългопол бяха представени на вниманието на японска компания
Отношенията между ЕС и Япония – перспективи за развитие
Япония и Европейският съюз се споразумяха да започнат преговори за свободна търговия през април Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Във Враца разясняват кандидатстването по схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по програма "ЕВРИКА”
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
МИЕТ предлага седем спешни мерки за стабилизиране на енергетиката
Агенцията за държавна финансова инспекция ще направи одит на обществените поръчки в държавните енергийни предприятия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия изготви Зелена книга за дългосрочното финансиране на европейската икономика
Целта е определяне на начините за преодоляване на пречките пред дългосрочното финансиране Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”
Как се прави бизнес в облака и как да измерим ползите
Уебинар на 28 март, 10.30-12.00 ч. Още
СЪОБЩЕНИЯ
Интрастат формуляри и декларации за 2013 г.
Два нови формуляра за ползване от Интрастат операторите Още