Брой 167 (1179), 30-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Бюджетът на ЕС за 2017 г.: Европейският парламент подготвя своята позиция


Краят на всяка лятна почивка за Парламента дава начало на усилената работа по определянето на бюджета на ЕС за следващата година. Още тази седмица осем парламентарни комисии ще гласуват становищата си по финансовия план за 2017 г., а бюджетната комисия ще обсъди позицията на Съвета на 31 август. Пленарният вот ще се проведе в края на октомври.

Какво предстои
В следващите седмици повечето парламентарни комисии ще се произнесат по финансирането на програмите в европейския бюджет, които са в техните компетенции. Още тази седмица това ще направят комисиите по външни работи, земеделие, икономически и парични въпроси, развитие, права на жените, граждански свободи, рибарство и транспорт.

На следващ етап бюджетната комисия на ЕП ще изготви обща позиция за разглеждане и гласуване от целия Парламент в пленарна зала. Пленарното гласуване е планирано за 26 октомври.

Преговорите със Съвета
Първоначалното предложение за това как да изглежда бюджетът на ЕС идва от Европейската комисия. След това окончателното разпределение на средствата се договаря между Парламента и представителите на страните-членки в Съвета на ЕС.

Съветът обикновено предлага по-малък бюджет от това, за което настояват депутатите в ЕП. Затова след пленарния вот през октомври двете институции се опитват да постигнат компромис в рамките на т.нар. помирителна процедура.

Преговорите продължават най-много 21 дни и след това в края на ноември депутатите гласуват по постигнатото споразумение.

Бюджетът за 2017 г.
За следващата година Комисията предложи бюджет, включващ 134,9 млрд. евро плащания и 157,7 млрд. евро ангажименти. Ангажиментите са задължения, които ЕС поема по различните програми - по тях могат да бъдат направени плащания в няколко финансови години. Плащанията са сумите, които се предвиждат да бъдат преведени през конкретната финансова година.

Съветът от своя страна заяви, че иска да се намалят ангажиментите в бюджета с 1,3 млрд. евро (или с 0,81% от всички плащания), а плащанията да се съкратят с 1,1 млрд. евро (-0,82% спрямо предложението на Комисията).

През пролетта Парламентът посочи, че основни приоритети в бюджета трябва да останат преодоляването на кризата с мигрантите и икономическото възстановяване.

Депутатът Йенс Гайер (С&Д, Германия) е докладчик на ЕП за общата част от бюджета на ЕС за 2017 г., която се изпълнява от Европейската комисия, а Индрек Таранд (Зелени/ЕСА, Естония) подготвя позицията на ЕП за останалите раздели на бюджета.

 

Преглед на многогодишния финансов план на ЕС
Бюджетът за 2017 г. е част от седемгодишния финансов план на ЕС от 2014 до 2020 г., наричан многогодишна финансова рамка. Когато този дългосрочен бюджет бе обсъждан през 2013 г., Парламентът настоя и договори с правителствата той да бъде преразгледан по средата на 7-годишния период. Този преглед и решенията за евентуални корекции ще бъдат направени също тази есен и могат да имат отражение и върху преговорите за разходите през 2017 г.

На 7-8 септември Европейският парламент ще проведе конференция с представители на националните парламенти за бъдещото финансиране на Европейския съюз.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на национално представителни работодателски организации
Относно отворено писмо на браншови организации, свързано с развитието на процесите в сектор „Енергетика“ Още
Технокороза АД разширява дейността си и търси стратегически партньори
БТПП пое ангажимент за съдействие по отношение на установяване на контакти с партньори, главно от ЕС Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Фирма АПИС е номинирана за наградата на INNOVATION RADAR 2016 на Европейската комисия
Гласувайте АПИС да стане Иноватор на Европа Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През август бизнес климатът се подобрява в промишлеността и сектора на услугите
Понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
350 млн. лв. ще бъдат използвани за модернизация на българската наука
По първите две процедури чрез подбор на проектни предложения по приоритетна ос1 „Научни изследвания и технологично развитие“ Още
Представиха условията за кандидатстване по осмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд
Фондът се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджетът на ЕС за 2017 г.: Европейският парламент подготвя своята позиция
Още тази седмица осем парламентарни комисии ще гласуват становищата си по финансовия план за 2017 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство