Брой 167 (1179), 30-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Фирма АПИС е номинирана за наградата на INNOVATION RADAR 2016 на Европейската комисия


Фирма АПИС – дългогодишен партньор на БТПП, е номинирана за престижната награда INNOVATION RADAR 2016 на Европейската комисия.

Европейската комисия обяви 40 европейски фирми, които се състезават за наградата. Фирма АПИС е единствената, която участва в номинацията с проект в областта на правото.

Наградата Innovation Radar 2016 на Европейската комисия е инициирана с цел да се открият и подкрепят нови проекти на европейски фирми с висок потенциал за развитие, получили финансиране от ЕС.

АПИС е номинирана с компонента EULinksChecker - част от разработения проект EUCases, получил финансовата подкрепа на ЕС. EULinksChecker  е инструмент-добавка за интернет  браузърите, който ще улеснява значително работата на юристите в процеса на изготвяне или преглеждане на нормативни документи, свързани с правото на ЕС в Интернет. Проектът предлага удобни функции за извършване на правни проучвания, въз основа на правни цитати или други семантични връзки на изготвени или преглеждани документи, съдържащи съдебната практика и законодателството на ЕС.

БТПП предлага на своите членове, колеги и партньори, да подкрепят АПИС за участието във финалния етап на състезанието.

В подкрепа на АПИС можете да гласувате на сайта на Европейската комисия (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovators/apis-innovation-radar) като кликнeте върху бутона Vote до края на м. август.

Важно е да се има предвид, че от един интернет адрес може да се даде само един глас.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на национално представителни работодателски организации
Относно отворено писмо на браншови организации, свързано с развитието на процесите в сектор „Енергетика“ Още
Технокороза АД разширява дейността си и търси стратегически партньори
БТПП пое ангажимент за съдействие по отношение на установяване на контакти с партньори, главно от ЕС Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Фирма АПИС е номинирана за наградата на INNOVATION RADAR 2016 на Европейската комисия
Гласувайте АПИС да стане Иноватор на Европа Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През август бизнес климатът се подобрява в промишлеността и сектора на услугите
Понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
350 млн. лв. ще бъдат използвани за модернизация на българската наука
По първите две процедури чрез подбор на проектни предложения по приоритетна ос1 „Научни изследвания и технологично развитие“ Още
Представиха условията за кандидатстване по осмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд
Фондът се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджетът на ЕС за 2017 г.: Европейският парламент подготвя своята позиция
Още тази седмица осем парламентарни комисии ще гласуват становищата си по финансовия план за 2017 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство