Брой 167 (1179), 30-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Технокороза АД разширява дейността си и търси стратегически партньори


В Българската търговско-промишлена палата се проведе среща между директора на Техонокороза АД Томчо Томчев и председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов. Компанията е на пазара от 1998 г. и е член на Палатата. Специализирана е в производство, сервизна и инженерингова дейност на машини и съоръжения в областта на защитата на металите от корозия, производство и реализация на метални изделия, основно високоякостни метални тръби и специални профили. Производствените мощности на компанията са на високотехнологично ниво. Фирмата, като доставчик на метални изделия и елементи за мебели, е в тясно сътрудничество и дългогодишни партньорски взаимоотношения с ИКЕА България.

Представяйки дейността на БТПП за насърчаване на българските производители, председателят на Палатата оцени високо усилията, новаторството и качеството на продукцията на Технокороза АД и препоръча разширяване на кръга от партньори, като БТПП пое ангажимент за съдействие по отношение на установяване на контакти с такива главно от ЕС - Италия, Франция, Германия, Австрия и други.

Фирмата има възможности за кооперирано производство, производство по заявки на клиента, предоставяне на мощности за изнесено производство и други. Основният капацитет на компанията е за производство на тръбни радиатори за дома, тръбни детайли и елементи за автомобилната промишленост, селскостопански машини и други. За повече информация може да получите съдействие от дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, БТПП, тел.: 02 8117 421.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на национално представителни работодателски организации
Относно отворено писмо на браншови организации, свързано с развитието на процесите в сектор „Енергетика“ Още
Технокороза АД разширява дейността си и търси стратегически партньори
БТПП пое ангажимент за съдействие по отношение на установяване на контакти с партньори, главно от ЕС Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Фирма АПИС е номинирана за наградата на INNOVATION RADAR 2016 на Европейската комисия
Гласувайте АПИС да стане Иноватор на Европа Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През август бизнес климатът се подобрява в промишлеността и сектора на услугите
Понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
350 млн. лв. ще бъдат използвани за модернизация на българската наука
По първите две процедури чрез подбор на проектни предложения по приоритетна ос1 „Научни изследвания и технологично развитие“ Още
Представиха условията за кандидатстване по осмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд
Фондът се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджетът на ЕС за 2017 г.: Европейският парламент подготвя своята позиция
Още тази седмица осем парламентарни комисии ще гласуват становищата си по финансовия план за 2017 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство