Брой 101 (106), 28-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

МОСВ учредява призове към бизнеса в рамките на Национална кампания "Зелена България" 2012


И тази година Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма Околна среда, учредява благодарствени призове към бизнеса за проекти и инициативи, финансирани и реализирани от самите компании с грижа към природата и околната среда.

Ако вашата компания или фирма има вече реализирани инициативи и проекти, свързани с опазването на природата, можете да се включите в тазгодишното издание на кампанията.

Номинираните в категория „Зелен бизнес” отново ще бъдат в три раздела – голям, среден и малък бизнес. Вашите предложения, описани и подкрепени със снимков материал, изпращайте на E-mail: greenbg@moew.government.bg до 13 юни включително. За повече информация: 02/ 940 6528 – Мария Генчева.

Критериите при обсъждане на предложенията са:

  • Проектите и инициативите да бъдат на компанията, кандидатстваща за приза;
  • Да не произтичат пряко от предмета й на дейност;
  • Да бъдат изцяло финансирани от нея;
  • Да имат мащабност и дългосрочност на въздействие;

Призовете „Зелена България” за бизнеса ще бъдат връчени на официална церемония на 19 юни от 13.00 часа в резиденция „Лозенец”, София.

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкета „Необходимостта от финансиране за малкия и средния бизнес”
Проучването е във връзка с дейността на фондовете, лицензирани по инициативата Джеръми Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕКОЛОГИЯ, СО2
МОСВ учредява призове към бизнеса в рамките на Национална кампания "Зелена България" 2012
Крайният срок за приемане на предложенията е 13 юни 2012 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
Покана от Международна младежка камара – България
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006
Българският институт за стандартизация предлага сертификация по стандарта за преводачески услуги Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
ЕС оспорва ограниченията на Аржентина за вноса в страната
Обхватът на ограничителните мерки се разпростира върху все повече сектори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Европейската мрежа по конкуренция
За земеделските производители, доставчиците и потребителите на храни има полза от активното прилагане на законодателството в областта на конкуренцията Още
СЪОБЩЕНИЯ
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - на нов адрес