Брой 101 (106), 28-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинари по безопасност и здраве при работа


Център за професионално обучение(Лицензия № 200912819 от НАПОО)
към
БЦ “Информа Интелект” ООД и фирма “ВИКОРС” АД
със съдействието на БТПП
организират
семинари по БЗР

--------------------------------------------------------------------------------------

Теми на семинарите:

 • Обучение по Безопасност и здраве при работа на членове на КУТ/ГУТ
                25.06.2012 г.
                    Лектор: инж.юрист Димитър Димитров – Евроконсултант
 • Безопасна работа със съоръжения с повишена опасност
                26.06.2012 г.
                    Лектор: инж.юрист Димитър Димитров – Евроконсултант
 • Обучение по Безопасност и здраве при работа на длъжностни лица
                27.06.2012 г.
                Лектор: Милена Александрова – юрист, медиатор
 • Придобиване и защита на квалификационни групи по електробезопасност (с напрежение до 1000 V)
                28.06.2012 г.
                Лектор: инж. Димитър Христанов
 • Обучение по Безопасност и здраве при работа на координатори в строителството
                29.06.2012 г.
                    Лектор: инж. Митко Дечев – Евроконсултант

Подробни програми на семинарите ще намерите на: www.informaintellect.com

Обща информация

Място на провеждане:
София, БЦ „Информа Интелект“ ООД, ул. „Проф. Г. Брадистилов“ № 6

Продължителност: от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Такса за участие:  50 лв. без ДДС. За абонатите на сп. „Здравословен и безопасен труд“ цената е 40 лв. без ДДС.

Таксата включва: Участие в обучението, индивидуални консултации, тетрадка, химикалка, кафе/чай в почивките.

Начин на плащане:

Таксата за участие се превежда на БЦ „Информа Интелект“ ООД, BIC код: BPBIBGSF, банкова сметка IBAN: BG27BPBI 79401003115401, в Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД, клон София, офис Дървеница, Булстат: BG 831065527, или в брой по време на регистрацията в деня на обучението.

Краен срок за заявяване на участието – 3 работни дни преди датата на семинара.

Обученията ще се провеждат при минимум 15 участника!

Желаещите да ползват хотела на БЦ „Информа Интелект“ при цени от 18 или 20 лв. с ДДС на легло, могат да се заявят предварително по телефона.

За допълнителна информация:                                          E-mail: apiperevsky@comadag.com
БЦ „Информа Интелект“ ООД, Тел: 02/862 91 76;                                 info@informaintellect.com
Тел./факс: 02/868 10 22; 02/868 30 21.                                                           ddochev@hotmail.com
                                                                                                           Web: www.informaintellect.com

 

На участниците в обученията се издават Удостоверения от ЦПО към БЦ „Информа Интелект“ ООД, съгласувани с ИА „ГИТ“ и валидни пред всички контролни органи.

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкета „Необходимостта от финансиране за малкия и средния бизнес”
Проучването е във връзка с дейността на фондовете, лицензирани по инициативата Джеръми Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕКОЛОГИЯ, СО2
МОСВ учредява призове към бизнеса в рамките на Национална кампания "Зелена България" 2012
Крайният срок за приемане на предложенията е 13 юни 2012 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
Покана от Международна младежка камара – България
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006
Българският институт за стандартизация предлага сертификация по стандарта за преводачески услуги Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
ЕС оспорва ограниченията на Аржентина за вноса в страната
Обхватът на ограничителните мерки се разпростира върху все повече сектори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Европейската мрежа по конкуренция
За земеделските производители, доставчиците и потребителите на храни има полза от активното прилагане на законодателството в областта на конкуренцията Още
СЪОБЩЕНИЯ
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - на нов адрес