Брой 101 (106), 28-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

ЕС оспорва ограниченията на Аржентина за вноса в страната


На 25 май 2012 г. ЕС започна процедура по обжалване на ограниченията на Аржентина за внос пред Световната търговска организация (СТО) в Женева. Според процедурите за разрешаване на спорове на СТО ЕС първо изисква консултации с Аржентина в опит да бъдат отменени тези мерки, които имат неблагоприятно въздействие върху търговията и инвестициите на ЕС. Ограничителните мерки включват режима на Аржентина за издаване на разрешения и най-вече процедурите за получаване на разрешение за внос, както и задължението на дружествата да изравняват вноса и износа си. Това е първата стъпка в системата за разрешаване на спорове на СТО. Ако в срок от 60 дни не бъде намерено решение, тогава ЕС може да изиска свикването на комисия на СТО, която да се произнесе по законосъобразността на действията на Аржентина.

ЕС има сериозни опасения по отношение на мерките на Аржентина за внос, които са в противоречие с правилата на СТО за прозрачна, свободна и справедлива система за търговия. Те включват:

  • Аржентина прилага режим на предварителна регистрация и на предварително одобрение за вноса на всички стоки, наречен Declaración Jurada Anticipada de Importación. От февруари 2012 г. това изискване за предварително одобрение се прилага за целия внос.
  • За стотици стоки трябва да се издаде разрешително за внос. Поради тези процедури непрестанно има забавяне или отказ на внос с непрозрачна обосновка. В началото на 2011 г. над 600 вида продукти бяха засегнати от този режим, като например електрониката, авточастите и химикалите.
  • Аржентина изисква от вносителите да изравнят вноса и износа си, да увеличат местното производство на продуктите, които те произвеждат в Аржентина, или да не прехвърлят приходите си в чужбина. Тази практика е системна, неписана и непрозрачна. Съгласяването с тази практика от страна на вносителите изглежда е условие за получаване на разрешение за внос на стоките им. Поради тези мерки стоките биват забавяни или блокирани на границата, което води до значителни загуби за производството в ЕС и в други части на света.

Тези ограничения, които бяха въведени през 2011 г., засегнаха износ на стойност от около 500 милиона евро през годината. От 2012 г., когато приложното поле на мерките беше разширено и включи всички продукти, стойността на потенциално засегнатата търговия на целия износ на ЕС за Аржентина скочи на 8,3 милиарда евро през 2011 г. Дългосрочното въздействие на неблагоприятните условия за търговия и инвестиции е значително по-сериозно.

ЕС, наред с други основни световни търговски партньори, многократно е повдигал въпроса пред Аржентина през последните няколко години, но напразно.

Факти и цифри за търговията

Търговия със стоки (пряко повлияна от ограничителните мерки и отнасяща се по същество към този спор)

  • Износ на стоки от ЕС за Аржентина през 2011 г.: 8,3 милиарда евро
  • Внос на стоки в ЕС от Аржентина през 2011 г.: 10,7 милиарда евро

Вносът в ЕС от Аржентина се състои предимно от селскостопански продукти (храни и добитък, 53 %), химикали (16 %) и суровини (14 %), докато ЕС изнася за Аржентина основно готови продукти като машини и транспортно оборудване (50 %), като например коли и авточасти (50 %), и химикали (20 %).

Търговия с услуги

  • Износ на услуги от ЕС за Аржентина през 2010 г.: 3 милиарда евро
  • Внос на услуги в ЕС от Аржентина през 2010 г.: 2,1 милиарда евро
  • ЕС има излишък в сферата на търговията с услугите с Аржентина от 0,9 милиарда евро.

Обхватът на ограничителните мерки се разпростира върху все повече сектори; ето защо ЕС също така следи отблизо сектора на услугите и прави оценка на степента, до която той е засегнат.

Какви са следващите стъпки в процедурите за уреждане на спорове на СТО

С искането за консултация официално се дава начало на спор съгласно споразумението за уреждане на спорове на СТО. С тези консултации на ЕС и Аржентина се дава възможност въпросът да бъде обсъден и да се намери удовлетворително решение, без да се стига до съдебна процедура.

Ако след консултациите не се стигне до удовлетворително решение в срок от 60 дни, ЕС може да изиска свикването на комисия на СТО, която да се произнесе по законосъобразността на мерките на Аржентина.

За повече информация: On EU trade relations with Argentina

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкета „Необходимостта от финансиране за малкия и средния бизнес”
Проучването е във връзка с дейността на фондовете, лицензирани по инициативата Джеръми Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕКОЛОГИЯ, СО2
МОСВ учредява призове към бизнеса в рамките на Национална кампания "Зелена България" 2012
Крайният срок за приемане на предложенията е 13 юни 2012 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
Покана от Международна младежка камара – България
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006
Българският институт за стандартизация предлага сертификация по стандарта за преводачески услуги Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
ЕС оспорва ограниченията на Аржентина за вноса в страната
Обхватът на ограничителните мерки се разпростира върху все повече сектори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Европейската мрежа по конкуренция
За земеделските производители, доставчиците и потребителите на храни има полза от активното прилагане на законодателството в областта на конкуренцията Още
СЪОБЩЕНИЯ
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - на нов адрес