Брой 101 (106), 28-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Анкета „Необходимостта от финансиране за малкия и средния бизнес”


Във връзка с дейността на фондовете, лицензирани по инициативата Джеръми за финансиране на малкия и среден бизнес, БТПП проучва проблемите при намиране на средства за успешна стопанска дейност. Целта е да се анализира търсенето и предлагането на финансов инженеринг, т.нар. «анализ на пазарния дефицит и възможности», и да се подготви аналитичен доклад, който ще се предостави на Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие и Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.  

Вашите отговори моля изпратете до 1 юни 2012 г. на e-mail: ikontr@bcci.bg

БТПП предварително благодари за отделеното време!

Анкетна карта ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкета „Необходимостта от финансиране за малкия и средния бизнес”
Проучването е във връзка с дейността на фондовете, лицензирани по инициативата Джеръми Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕКОЛОГИЯ, СО2
МОСВ учредява призове към бизнеса в рамките на Национална кампания "Зелена България" 2012
Крайният срок за приемане на предложенията е 13 юни 2012 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
Покана от Международна младежка камара – България
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006
Българският институт за стандартизация предлага сертификация по стандарта за преводачески услуги Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
ЕС оспорва ограниченията на Аржентина за вноса в страната
Обхватът на ограничителните мерки се разпростира върху все повече сектори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Европейската мрежа по конкуренция
За земеделските производители, доставчиците и потребителите на храни има полза от активното прилагане на законодателството в областта на конкуренцията Още
СЪОБЩЕНИЯ
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - на нов адрес