Брой 211 (1223), 02-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Ръст на разрешителните за строеж на административни сгради през третото тримесечие


През третото тримесечие разрешителните за строеж на административни сгради се увеличават с 37.8% спрямо предходното, а площта им - с 315%. Спрямо година по-рано увеличението на разрешителните е с 27.5%, а на площта - с 81.6%. Повече са и започнатите проекти.

Това става на фона на намалението на вече започнатото строителство на жилищни блокове и на издадените разрешителни за тях, става ясно от публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Издадени разрешителни за строеж

Статистиката показва, че строителите на жилища планират по-малко сгради, но с повече, макар и по-тесни апартаменти. Между юли и септември са издадени разрешителни за строеж на 1183 жилищни сгради с 4937 жилища в тях и 634 892 кв. м разгъната застроена площ. Намалението на сградите спрямо предишното тримесечие е с 2.7%, жилищата в тях се увеличават с 11.2%, а площта им - с 5 на сто.

Спрямо година по-рано разрешителните за жилищни сгради се увеличават с 2.5%, жилищата в тях - с 5.7%, но площта им е с 2.9% по-малка.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 170, Пловдив - 170, Варна - 109, София - 107, и Бургас - 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 913, Пловдив - 714, Бургас - 509, Варна - 503, и Русе - 221.

Статистика на започнатото строителство

Статистиката за започнатото строителство сочи, че са в ход по-малко жилищни блокове, докато офис сградите се увеличават. И при двата типа строителство проектите се осъществяват на по-малка площ.

Започнатите между юли и септември жилищни сгради са 830 (минус 0.7% спрямо предходното тримесечие) с 3 144 жилища в тях (минус 5.6%) и с 395 609 кв. м обща застроена площ (+6.2%).


Започнатите офис сгради са 32 (+39.1% спрямо предходното тримесечие), а площта им е 20 959 кв. м (минус 72.8%).

Спрямо година по-рано започнатите жилищни сгради се увеличават с 12.0%, жилищата в тях - с 4.6%, но разгънатата им застроена площ е по-малко с 11.4%. Административните сгради са с 28.0% повече, но площта им е с 59.2% по-малка.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 111 жилищни и 64 други сгради;

София (столица) - 115 жилищни, 9 административни и 31 други сгради; Варна - 112 жилищни, 6 административни и 18 други сгради; Стара Загора - 56 жилищни и 53 други сгради; София - 61 жилищни сгради и 40 други сгради.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Кандидатът за президент Ивайло Калфин проведе среща с ръководството на БТПП
Съвместно с бизнеса държавата трябва да стигне до общо решение и до конкретни стъпки за усъвършенстване профила на икономиката Още
Нов проект с участието на ЕВРОПАЛАТИ ще насърчава интернационализацията на МСП и клъстери
Ще подпомага участието им в панаири на ключови трети пазари, като Австралия, Южна Африка, Индия, Чили, Иран... Още
20-членна бизнес делегация от Тайван посети БТПП
Интерес към сътрудничество в секторите туризъм, спа и балнеология, строителство Още
В БТПП се проведе Българо-замбийски бизнес форум
Организиран от Палатата, със съдействието на Посолството на Република Замбия в Париж Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Европейски център „Европа директно” към Габровската търговско-промишлена палата е съорганизатор на Студентска научна сесия
127 доклада, насочени към решаване на практически стопански и технически проблеми Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на разрешителните за строеж на административни сгради през третото тримесечие
Статистиката за започнатото строителство сочи, че са в ход по-малко жилищни блокове, докато офис сградите се увеличават Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
С промени в Закона за енергийната ефективност се разширява обхватът на сградите, които подлежат на задължително сертифициране
Всички сгради с площ над 250 кв. м ще са с енергиен сертификат Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МОСВ започна да набира предложения за пилотни екопроекти
За иновативни проектни предложения, свързани с опазване на околната среда в рамките на Споразумение между екоминистерствата на България и Германия Още
КОНКУРСИ
Стартира конкурс в подкрепа на социалната икономика
Свързани със заетост, социално включване, предоставяне на социални продукти и услуги Още