Брой 211 (1223), 02-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

МОСВ започна да набира предложения за пилотни екопроекти


В Министерството на околната среда и водите   вече може да се кандидатства за финансиране на иновативни проектни  предложения, свързани с опазване на околната среда  в рамките на Споразумение между екоминистерствата на България и Германия.  Крайният срок за приемане на предложенията е 31 май 2017 г. Споразумението дава възможност за отпускане на средства в рамките на Програмата за иновации в околната среда на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/).

Финансовата подкрепа е насочена към проекти в областта на климата (ограничаване на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност), за подобряване качеството на въздуха и водите, опазването на почвите, въвеждането на екологосъобразни производствени процеси и ефективно използване на ресурсите. Бенефициенти могат да са предприятия, общини и общински предприятия.

Финансирането ще е като безвъзмездни инвестиционни грантове и целеви заеми. Допустими за финансиране са инвестиции в екологосъобразни технологии, обучения и квалификация на персонал във връзка с инвестиционни проекти и дейности за повишаване на информираността. Няма твърдо определена сума/процент на отпуснато финансиране, очаква се и съфинансиране от страна на инвеститора. Параметрите на отпуснатата помощ зависят от нуждите на проекта по отношение на инвестиционните разходи, собствените ресурси и средствата от трети страни, като се прилага европейското законодателство за държавна помощ. Годишният обем на Програмата за иновации в околната среда на Федералното министерство е 2, 5 млн. евро общо за всички страни, които са допустими за финансиране по програмата – България, Чехия, Полша, Латвия, Румъния.

Изплащането на грантовете ще става от банкова група “KfW”, определена от Федералното министерство на околната среда .

Предварителните условия за проектните предложения е да прилагат високи технологии, които надминават съществуващите екологични стандарти в страната, да има моделен характер за подобни последващи проекти, както и  научноизследователските и развойни дейности да са приключили.

Апликационната форма се подава на български и на немски език и може да се изтегли от тук. Документите трябва да  се изпращат до Министерството на околната среда и водите на адрес: София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“  -  на вниманието на Диана Бакалова . За повече информация може да се свържете на тел.: +359 (2) 940 62 80 или e-mail: dbakalova@moew.government.bg.

При разминавания между българската и немска версия на заявленията се взема предвид версията на немски език.

Програмата за иновации в околната среда, ФМОЦОПСЯБ вижте тук:  http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/

На  27.10.2016г в МОСВ се  проведе публична информационна среща с участието на експерти от България и Германия  на която бяха представени следните  презентации:

Презентация 1

Презентация 2

Флайер на Програмата за иновации в околната среда на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Кандидатът за президент Ивайло Калфин проведе среща с ръководството на БТПП
Съвместно с бизнеса държавата трябва да стигне до общо решение и до конкретни стъпки за усъвършенстване профила на икономиката Още
Нов проект с участието на ЕВРОПАЛАТИ ще насърчава интернационализацията на МСП и клъстери
Ще подпомага участието им в панаири на ключови трети пазари, като Австралия, Южна Африка, Индия, Чили, Иран... Още
20-членна бизнес делегация от Тайван посети БТПП
Интерес към сътрудничество в секторите туризъм, спа и балнеология, строителство Още
В БТПП се проведе Българо-замбийски бизнес форум
Организиран от Палатата, със съдействието на Посолството на Република Замбия в Париж Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Европейски център „Европа директно” към Габровската търговско-промишлена палата е съорганизатор на Студентска научна сесия
127 доклада, насочени към решаване на практически стопански и технически проблеми Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на разрешителните за строеж на административни сгради през третото тримесечие
Статистиката за започнатото строителство сочи, че са в ход по-малко жилищни блокове, докато офис сградите се увеличават Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
С промени в Закона за енергийната ефективност се разширява обхватът на сградите, които подлежат на задължително сертифициране
Всички сгради с площ над 250 кв. м ще са с енергиен сертификат Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МОСВ започна да набира предложения за пилотни екопроекти
За иновативни проектни предложения, свързани с опазване на околната среда в рамките на Споразумение между екоминистерствата на България и Германия Още
КОНКУРСИ
Стартира конкурс в подкрепа на социалната икономика
Свързани със заетост, социално включване, предоставяне на социални продукти и услуги Още