Брой 211 (1223), 02-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Европейски център „Европа директно” към Габровската търговско-промишлена палата е съорганизатор на Студентска научна сесия

Бъдещи инженери, икономисти, педагози от Техническия университет в Габрово, Техническия колеж в Ловеч, още 3 университета от България и един от Украйна представиха своите научни разработки в Студентската научна сесия 2016 г. на Техническия университет в Габрово. Участниците изнесоха 127 доклада в три направления - „Електротехника и електроника“, „Машиностроене и уредостроене“ и „Стопански науки“. Прави впечатление, че темите на по-голяма част от докладите са насочени към решаване на практически проблеми в съответното направление.

Пред журито бяха представени и макети на практическите разработки. В направление „Стопански науки“ най-силно е застъпена социалната тематика. Не са останали извън полезрението на студентите и други проблеми, свързани със здравната реформа, социално осигуряване, доходи и пазар на труда, конкурентоспособност, организация и мениджмънт на фирмата и на човешките ресурси.

Европейски център „Европа директно” към Габровската търговско-промишлена палата за поредна година е съорганизатор на сесията. Студентската научна сесия беше открита от председателя на организационния комитет и зам. ректор на ТУ Габрово доц. д-р Илия Железаров. Преди старта на деловата работа участниците бяха приветствани и от Галина Михнева – ръководител на „Европа директно“ Габрово. Както всяка година, комисиите имаха нелеката задача да определят победителите в трите секции.

На първо място в направление „Електротехника и електроника“беше класиран докладът “ Разработване на хладилник с елемент на Пелтие” , разработен от инж. Христо Цонев Цонев. Начело в направление „Машиностроене и уредостроене“ е разработката “Изработване на фотополимерни печатни форми за флексопечат и разработване на макет за обучение” на инж. Стоян Василев Маджаров.

В областта на стопанските науки наградата грабна Бояна Илиева за “Продажби по европейски модел”.

Наградите на „Европа директно“ Габрово на първите в класацията бяха ваучери на стойност 150 лв.

Мария Чонова с доклада си „Повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020“ е носител на специалната награда на Европейския информационен център „Европа директно“ към Габровската търговско-промишлена палата за доклад на европейска тематика – ваучер на стойност 120 лв.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Кандидатът за президент Ивайло Калфин проведе среща с ръководството на БТПП
Съвместно с бизнеса държавата трябва да стигне до общо решение и до конкретни стъпки за усъвършенстване профила на икономиката Още
Нов проект с участието на ЕВРОПАЛАТИ ще насърчава интернационализацията на МСП и клъстери
Ще подпомага участието им в панаири на ключови трети пазари, като Австралия, Южна Африка, Индия, Чили, Иран... Още
20-членна бизнес делегация от Тайван посети БТПП
Интерес към сътрудничество в секторите туризъм, спа и балнеология, строителство Още
В БТПП се проведе Българо-замбийски бизнес форум
Организиран от Палатата, със съдействието на Посолството на Република Замбия в Париж Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Европейски център „Европа директно” към Габровската търговско-промишлена палата е съорганизатор на Студентска научна сесия
127 доклада, насочени към решаване на практически стопански и технически проблеми Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на разрешителните за строеж на административни сгради през третото тримесечие
Статистиката за започнатото строителство сочи, че са в ход по-малко жилищни блокове, докато офис сградите се увеличават Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
С промени в Закона за енергийната ефективност се разширява обхватът на сградите, които подлежат на задължително сертифициране
Всички сгради с площ над 250 кв. м ще са с енергиен сертификат Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МОСВ започна да набира предложения за пилотни екопроекти
За иновативни проектни предложения, свързани с опазване на околната среда в рамките на Споразумение между екоминистерствата на България и Германия Още
КОНКУРСИ
Стартира конкурс в подкрепа на социалната икономика
Свързани със заетост, социално включване, предоставяне на социални продукти и услуги Още