Брой 162 (419), 21-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: 12,4% ръст в сектора на информационните услуги


През второто тримесечие на 2013 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" намалява с 0.3 на сто в сравнение с първото тримесечие на тази година. Това показват публикуваните днес предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) за сектора на услугите в България.

Най-голям спад е регистриран при воден (с 8%) и въздушен транспорт (със 7.7%). Увеличение се наблюдава единствено при сухопътния транспорт - с 1.2%.

Същевременно общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 1.6% спрямо първото тримесечие на 2013 година.

Най-голямо е увеличението при производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика (15,3%), както и при информационните услуги (12.4%). "Издателската дейност" бележи ръст на тримесечна база от 2,6%, като през първото тримесечие на тази година беше регистрирано намаление от 17,3 на сто.

При други бизнес услуги най-висок ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран в "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила” - с 13.5%, и "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ - с 13%.

Същевременно намаление от 17.8% се наблюдава при "Дейности по почистване”.

Пълните данни ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на БТПП по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.
Програмата е от ключово значение за цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Публикуван е проектът на Закон за изменение и допълнение на ДОПК, включващ промени и в ЗДДС
Предложените промени целят усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски и подпомагане на задължените лица във временно финансово затруднение Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 12,4% ръст в сектора на информационните услуги
През второто тримесечие най-голямо е увеличението на оборота при производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Чрез промени в ЗОП голяма част от специализираните предприятия ще заработят с подкрепата на обществените поръчки
Поради пречки в сегашното законодателство от специализираните предприятията не са могли да участват в поръчките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Интерактивен семинар с международно участие на тема „Фамилно предприемачество: Новите хоризонти пред следващото поколение”
5 септември 2013, СОХО София Още