Брой 162 (419), 21-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чрез промени в ЗОП голяма част от специализираните предприятия ще заработят с подкрепата на обществените поръчки


В условията на криза държавата трябва да се грижи за интересите на обществото и да подпомага малките фирми, включително и тези, в които работят хора с ограничена трудоспособност. Това заяви вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева на брифинг в Министерския съвет. По- рано днес тя обсъди промените в Закона за обществените поръчки с представители на организациите на хората с увреждания.

„Данните, с които разполагаме, показват доста неблагоприятни тенденции по отношение на участието в обществени поръчки на специализираните предприятия, в които работят хора с намалена трудоспособност“, каза вицепремиерът. Г-жа Бобева даде пример, като отбеляза, че през 2008г. са били обявени 25 процедури, а от началото на настоящата година те са само 5. Това на практика означава, че има незначителен брой обществени поръчки, в които участват специализираните предприятия. „Още по- неблагоприятни са данните като се вземе предвид общата сума по договорите“, каза вицепремиерът и добави, че през 2008г. сключените договори са били общо за 14 млн.лв., а за 2013г. те са за едва 458 000 лв. „Решихме да установим какви проблеми стоят зад тези цифри и можем ли да подпомогнем участието в обществени поръчки на специализираните предприятия“, заяви вицепремиерът по икономическото развитие.

Г-жа Бобева обясни, че поради ограниченията в сегашния закон повечето от специализираните предприятията не са можели да участват в поръчките. Главният секретар на Агенцията по обществени поръчки Иво Кацаров потвърди, че има ниска активност при регистрацията на тези предприятия и заявяването на интерес от тяхна страна към обществените поръчки. Така например от общо 129 предприятия на хора с увреждания, в агенцията е подаден списък с едва 26 предприятия. От тези 26 предприятия, 21 са подадени от една организация на хора с увреждания, а общо организациите, които са проявили интерес, са две.

Измененията, които ще подпомогнат дейността на специализираните предприятия, са отразени в нов чл. 16 в ЗОП. Текстът променя коренно концепцията за възлагане на обществени поръчки, когато предметът на поръчката е продукция от списъка по чл. 30 в Закона за интеграция на хората с увреждания. Този списък включва стоки и услуги, които се възлагат на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания – например производство на работно облекло, на обувки и др. изделия. Според изменението в чл. 16 в ЗОП, когато предметът на обществената поръчка е включен в списъка,  възложителите се задължават да обявят поръчката за изпълнение само от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В тези поръчки няма да имат право да участват като изпълнители други лица. Само при условие, че поръчката е неуспешна, възложителят ще може да обяви нова процедура по общия ред.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на БТПП по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.
Програмата е от ключово значение за цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Публикуван е проектът на Закон за изменение и допълнение на ДОПК, включващ промени и в ЗДДС
Предложените промени целят усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски и подпомагане на задължените лица във временно финансово затруднение Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 12,4% ръст в сектора на информационните услуги
През второто тримесечие най-голямо е увеличението на оборота при производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Чрез промени в ЗОП голяма част от специализираните предприятия ще заработят с подкрепата на обществените поръчки
Поради пречки в сегашното законодателство от специализираните предприятията не са могли да участват в поръчките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Интерактивен семинар с международно участие на тема „Фамилно предприемачество: Новите хоризонти пред следващото поколение”
5 септември 2013, СОХО София Още