Брой 162 (419), 21-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN


ENTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89

21.08.13.01 РУМЪНИЯ
Румънска фирма със значителен опит проектирането и производството на хидравлични системи, тръбопроводи, централни смазочни системи и контролни панели /електрически и пневматични/ търси фирми, желаещи да възложат подизпълнителство. Фирмата предлага проектантски и производствени услуги на хидравлични системи в зависимост от нуждите на партньора. Фирмата търси подизпълнителство и производствени споразумения за хидравлични системи с компании от съседните страни.
Валидна до: 21/08/2014

21.08.13.02 ИТАЛИЯ
Италианско МСП, разположено в Ломбардия, е водеща фирма в обработката на мрамор, гранит и в областта на каменоделството, благодарение на дългогодишна традиция и постоянното въвеждане на технологични иновации. Фирмата е специализирана в обработката на мрамор. Тя  може да изпълнява всички операции в цялостния производствен процес – от каменоломната до готовия продукт /продуктови приложения за баня, стълбища, басейни, колони и др./. Фирмата търси нови дистрибутори, за да навлезе на пазарите в страните им с продуктите си, както и други фирми, проявяващи интерес към предоставяне на подизпълнителство на продуктите им.
Валидна до: 21/08/2014

21.08.13.03 ПОРТУГАЛИЯ
Португалски доставчик на услуги в горското стопанство с голям опит в енергийните сектори в горското стопанство се интересува от промотиране и развитие на нови бизнес области, свързани с биоенергийния сектор, включително развойна дейност /например по програма Хоризонт 2020/. Португалската фирма предлага услуги, свързани с планирането и управлението на горското стопанство, оценка на корка /количество, качество и влажност/, оценка на дървения материал от евкалипт и иглолистни дървета и оценка на земята. Фирма е също и доставчик на дървен материал и биомаса в ролята на контрактор /обработка и доставка на биомаса и дървесни трупи/. Фирмата търси търговски посредник за дистрибутиране на продуктите й, свързани с биомасата, като влагоизмерители за биомаса, дървени стърготини и други подобни продукти.
Валидна до: 21/08/2014

21.08.13.04 БЕЛГИЯ
Новосъздадено полско МСП, специализирано в интерактивните медии, предлага разработването на уеб базирани и мобилни приложения, уеб базирани и мобилни приложения и уеб сайтове за рекламни кампании и търси маркетингови агенции и фирми, които желаят да аутсорсват ІТ дейности на творчески и иновативен екип от специалисти.
Валидна до: 21/08/2014

21.08.13.05 ГЕРМАНИЯ
Немска фирма е разработила логистични решения за строителни площадки, които дават възможност за изцяло автоматично регистриране на насипните товари върху пътни превозни средства, влакове и кораби за нуждите на планирането и контрола. Мобилната инсталация комбинира лазер,  базирани на изображения записи, контрол чрез камери и достъп. Лесно преносима е. Данните се прехвърлят онлайн и могат да се обработват чрез мобилни устройства. Търсят се партньори от строителния сектор, за да се внедри системата.
Валидна до: 21/08/2014

21.08.13.06 ПОЛША
Фирма от централна Полша, извършва комплексни складови услуги – от момента на предаване на пратката до доставката й на крайния получател. Фирмата също подготвя и придвижва съответната складова документация. Осигурява транспортни и логистични услуги на всяка друга фирма, която иска да складира стоките си в Полша /срещу договор за услуги/.  Фирмата действа и като търговски посредник, като помага при търсенето на клиенти и спомага за въвеждането на продукта на пазара, особена за фирми от хранителния сектор, които искат да въведат продуктите си на полския пазар, тъй като има значителен опит и добра експертиза в тази област. Фирмата търси също и възможности за джойнт венчър, за да реализира международни проекти и да получи международно признание.
Валидна до: 21/08/2014

21.08.13.07 ПОЛША
Полска фирма е специализирана в производството на метални и алуминиеви продукти с използване на CNC / с компютърен цифров контрол/ устройства за лазерно рязане и огъване. Притежава също автопарк с камиони и осигурява международен транспорт/спедиция.  Фирмата предлага транспортни услуги на заинтересованите чуждестранни партньори. Търси също и възможности за джойнт венчър, за да стане част от нови проекти с чужди компании, занимаващи се със същите дейности /производство на метални и алуминиеви продукти/. Освен това фирмата предлага подизпълнителство на чуждестранни партньори, проявяващи интерес към коопериране с надеждна компания, която маже да достави висококачествени метални и алуминиеви продукти.
Валидна до: 21/08/2014

21.08.13.08 РУМЪНИЯ
Румънска фирма, специализирана в търговията на дребно на канцеларски продукти, офис материали, пособия за писане, продукти за творческа изява на деца, училищни пособия, търси доставчици на такива продукти. Фирмата се интересува предимно от креативни и творчески продукти и опаковъчна хартия с полиетилен, произведени в Полша и Унгария, но също така и в други страни от ЕС.
Валидна до: 21/08/2014

21.08.13.09 ПОЛША
Полска фармацевтична фирма търси посредничество за дистрибутиране на продуктите си в чужди страни. Фирмата е специализирана в производството на дерматологични препарати и пенливи соли. Голяма част от производствената й гама включва козметика за деца. Предприятието предлага медицински продукти за лечение и профилактика.
Валидна до: 21/08/2014

21.08.13.10 ТУРЦИЯ
Турска фирма, занимаваща се с производство на жици и жични устройства, предимно с производството на кабели, ел. кутии, контролни касети, набори от инструменти и софтуерните им приложения за нуждите на отбранителната промишленост, търси дистрибутори или представители за промотиране и продажба на продуктите си. Фирмата е много добра в производството на жични амуниции по военните стандарти.
Валидна до: 21/08/2014

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на БТПП по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.
Програмата е от ключово значение за цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Публикуван е проектът на Закон за изменение и допълнение на ДОПК, включващ промени и в ЗДДС
Предложените промени целят усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски и подпомагане на задължените лица във временно финансово затруднение Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 12,4% ръст в сектора на информационните услуги
През второто тримесечие най-голямо е увеличението на оборота при производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Чрез промени в ЗОП голяма част от специализираните предприятия ще заработят с подкрепата на обществените поръчки
Поради пречки в сегашното законодателство от специализираните предприятията не са могли да участват в поръчките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Интерактивен семинар с международно участие на тема „Фамилно предприемачество: Новите хоризонти пред следващото поколение”
5 септември 2013, СОХО София Още