Брой 162 (419), 21-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предложение на БТПП по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.


Бъдещата Оперативната програма „Добро управление” (ОПДУ) в следващия програмен период ще бъде наследник на сега действащите ОП „Техническа помощ" и ОП „Административен капацитет". Цялостният проект на програмата ще бъде съгласуван от тематичната работна група в началото на есента, като през месец ноември се очаква проектът да бъде завършен и готов за предоставяне на Европейската комисия.

БТПП оценява ключовото значение на програмата за цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България, тъй като осигурява подкрепа за централните структури, участници в процеса по координация, управление и контрол на структурните инструменти в страната.

Палатата подготви становище по проекта, в което дава конкретни предложения по приоритетите в областта на доброто управление, повишаването на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система; предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие, както и по усвояването на средствата от ЕС.

Предложението на БТПП  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на БТПП по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.
Програмата е от ключово значение за цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Публикуван е проектът на Закон за изменение и допълнение на ДОПК, включващ промени и в ЗДДС
Предложените промени целят усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски и подпомагане на задължените лица във временно финансово затруднение Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 12,4% ръст в сектора на информационните услуги
През второто тримесечие най-голямо е увеличението на оборота при производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Чрез промени в ЗОП голяма част от специализираните предприятия ще заработят с подкрепата на обществените поръчки
Поради пречки в сегашното законодателство от специализираните предприятията не са могли да участват в поръчките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Интерактивен семинар с международно участие на тема „Фамилно предприемачество: Новите хоризонти пред следващото поколение”
5 септември 2013, СОХО София Още