Брой 193 (1205), 07-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Ръст на промишленото производство през август с 2.6%


Промишленото производство през август нараства с 2.6 на сто спрямо същия месец на изминалата година, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ). Това основно се дължи на преработващата промишленост, която се увеличава за година с 4.5 на сто.

Най-голям ръст бележи производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 24.8 на сто, следвано от това на метални изделия - с 18.3 на сто (без машини и оборудване) и на изделия от каучук и пластмаса - с 11.3 на сто.

Намаление е отчетено при обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 19.6%, производството на тютюневи изделия - с 18.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 8.5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.7%.

На годишна база ръстът в добивната промишленост е 1.8 на сто, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%.

Спрямо юли промишленото производство нараства с 0.7%. Увеличение е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%, в преработващата промишленост - с 0.8%, и в добивната промишленост - с 0.1%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 23.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 8.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.7% и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване на БТПП: Корупцията в публичните институции е сред най-сериозните пречки пред бизнеса и инвестициите у нас
Подаване на сигнали за корупция чрез сайта на БТПП Още
Новоназначеният посланик на Унгария в София се срещна с председателя на Палатата
Учредява се Смесена междуправителствена комисия, по решение на парламентите на България и Унгария Още
ЕЕN към БТПП подпомага фирмите при закрила на интелектуалната собственост и авторските права на разработките
Процедури, свързани с лицензирането на права върху изобретения, марки, ноу-хау и др. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Информационен ден в Казанлък, посветен на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на промишленото производство през август с 2.6%
Дължи се основно на преработващата промишленост Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие секторен анализ на конкурентната среда на застрахователния пазар в Република България
Отправя препоръки за подобряване на конкурентната среда и повишаване прозрачността при осъществяване на застрахователната дейност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Консултанската компания „ТАБ Нео-мениджмънт” организира обучение на тема:„Reinventing organizations”