Брой 193 (1205), 07-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Информационен ден в Казанлък, посветен на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“


В Казанлъшката търговско-промишлена палата се проведе Информационен ден, посветен на възможностите за финансиране на големи предприятия по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Процедурата ще бъде отворена през ноември 2016 г.

Консултантите - Биляна Тончева, адвокат и консултант по европейски програми, и Денислава Докторова - лицензиран брокер на Българската стокова борса, разясниха допустимостта на бенефициентите, максималния процент на публичното съфинансиране, особености на подготовка проектното предложение и др. Състояха се и индивидуални консултации по възможностите на процедурата.

Очакваният принос на тези подкрепени дейности е свързан с повишаване на енергийната ефективност в предприятията, което ще доведе до намаляване на производствените им разходи, повишаване на екологосъобразността им и увеличаване на конкурентоспособността им. От своя страна това ще има положителен ефект не само върху конкретните подкрепени предприятия, но и върху цялата икономика

Информационният ден беше организиран от Регионален академичен център - Казанлък, с координатор Владимир Чучумишев, и с подкрепата на главния секретар на Казанлъшка търговско-промишлена палата Йордан Игнатов.

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване на БТПП: Корупцията в публичните институции е сред най-сериозните пречки пред бизнеса и инвестициите у нас
Подаване на сигнали за корупция чрез сайта на БТПП Още
Новоназначеният посланик на Унгария в София се срещна с председателя на Палатата
Учредява се Смесена междуправителствена комисия, по решение на парламентите на България и Унгария Още
ЕЕN към БТПП подпомага фирмите при закрила на интелектуалната собственост и авторските права на разработките
Процедури, свързани с лицензирането на права върху изобретения, марки, ноу-хау и др. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Информационен ден в Казанлък, посветен на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на промишленото производство през август с 2.6%
Дължи се основно на преработващата промишленост Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие секторен анализ на конкурентната среда на застрахователния пазар в Република България
Отправя препоръки за подобряване на конкурентната среда и повишаване прозрачността при осъществяване на застрахователната дейност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Консултанската компания „ТАБ Нео-мениджмънт” организира обучение на тема:„Reinventing organizations”