Назад

ЕС иска да засили водещата си роля в космическата промишленост


© ESA

Испанското председателство на Съвета на ЕС има за цел да постигне по-нататъшен напредък в постигането на европейска политика в областта на космическото пространство и да конкретизира и укрепи водещата роля на Европейския съюз в космическата промишленост.

По време на испанското председателство се цели приемането на заключения на Съвета относно управлението на космическия трафик (STM) — ключов елемент за по-голяма сигурност в космическото пространство.

Председателството работи и по заключенията на Съвета относно космическата стратегия за сигурност и отбрана в Европейския съюз.

Всички тези въпроси ще бъдат разгледани на неформалната среща на министрите по въпросите на космическото пространство, която ще се проведе утре, 7 ноември,  в Севиля  в навигационния павилион, построен за Всемирното изложение през 1992 г.

Столицата на Андалусия, която беше избрана за Европейска космическа столица за 2024 г., ще обсъди и екологосъобразното и устойчиво използване на космическото пространство, както и неговата устойчивост и конкурентоспособна индустриализация.

Сътрудничество с Европейската космическа агенция и CELAC

В същия контекст европейските министри на космическото пространство ще се срещнат с ръководителите на Европейската космическа агенция (ЕКА), която понастоящем се председателства от Германия и обхваща общо 17 от 27-те държави, които съставляват ЕС. 

А в края на деня ще се проведе и среща между министрите на ЕС и тези на Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC), на която ще се търсят нови форми на сътрудничество между двата региона в областта на космическото пространство. 

За испанското председателство на Съвета целта е да се установи диалог на високо равнище между Европа и държавите от CELAC, за да се обсъди как да се засили стратегическото космическо партньорство и какви са основните предизвикателства и нужди, в допълнение към създаването на програми, инструменти и форми на финансиране за постигането на тези цели.

Осигуряване на безопасно и устойчиво пространство

Европейският съюз се стреми да разработи подход за управление на космическия трафик (STM), за да се гарантира, че космическите дейности са безопасни и устойчиви.

От началото на космическата надпревара около 6400 изстрелвания са поставили 15,700 спътника в орбита, от които 8300 в момента са в експлоатация.

Според Съвета на Европейския съюз броят на спътниците и количеството на отломките в космоса непрекъснато се увеличават, което претоварва космоса и застрашава сигурността на космическите активи на ЕС и неговите държави членки.

Само тази година Съветът прие заключения, озаглавени „Справедливо и устойчиво използване на космическото пространство“, които включват призив за европейски подход към управлението на космическия трафик в момент, когато орбитите стават все по-натоварени с космически обекти.

Според документа, одобрен от Съвета, космическото пространство е общ универсален актив, който трябва да бъде отворен за проучване и използване от всички държави.

Държавите членки и Комисията също така се призовават да продължат да прилагат 21-те доброволни насоки за дългосрочна устойчивост на дейностите в космическото пространство, приети от Организацията на обединените нации.