Назад

Столицата има 17 пъти по-голямо население от област Видин, Габрово е най-обезлюдената област, а Кърджали – най-раздробената


Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика 

Новото издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие“ 2023 вече е готово и в края на месец ноември 2023 г. предстои официалното му представяне и публикуване. Изследването включва 73 показателя, разпределени в 12 категории за икономическото и социалното развитие на областите.

28-те български области изначално имат огромни различия по характерните си базови показатели. Столицата е най-многобройната с население от близо 1,3 млн. души, което е двойно повече от това във втора област (Пловдив с 634 хил. души) и цели 17 пъти – от последната (Видин със 75 хил. души). Последните области в класацията по население – Видин, Смолян, Габрово, Силистра и Търговище, вече са с по под 100 хил. души и са по-малки и от някои общини в страната, което поставя въпроса за административно-териториално реформа не само на общинско, но и на областно ниво.

Разликите в площта на областите също са значителни. Най-голямата област – Бургас е около пет пъти по-голяма от най-малките – столицата и Габрово. София и Благоевград също са сред най-обширните области.

Област Габрово се отличава в почти всички основни показатели. Освен сред най-малките по площ и население, тя е втората с най-много населени места (след Кърджали) и едновременно с това е третата област с най-висок дял на градско население (след столицата и Варна). Обяснение за това може да се търси във факта, че Габрово е първенец сред областите с абсолютно обезлюдени населени места (61 от общо 167 в страната). За сравнение Кърджали е областта с най-голям брой населени места (468 от общо 5257 в страната) и най-нисък дял на населението в градовете (41,8% при среден 73,6% в страната). Разград пък е сред областите с най-малък брой населени места (103) и най-ниско градското население (47,8%).

Тези базови показатели за областите предопределят и редица аспекти на икономическото и социалното им развитие, като възможностите за трансформация на икономиката и инвестициите, доходите и бедността, достъпът до образование и здравеопазване, културният и туристически потенциал, спецификите на инфраструктурата, осигуряването на ред и сигурност, качеството на околната среда. Всички тези категории са и част от новото издание на „Регионални профили: показатели за развитие“ 2023 г., а до представянето му всеки може да провери знания и наблюденията си в Регионалния куиз: кой е по-по-най сред областите.