Назад

За четвърта поредна година се проведе Национален ден на обновяването


Събитието бе организирано от сдружение „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), което обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в България за постигането на заложените на европейско ниво цели. Мотото на организацията е „най-евтината и чиста енергия е спестената енергия“. Домакин на събитието беше Камара на строителите в България (КСБ), която е от активните членове на „Да обновим България“.

Денят на обновяването бе открит от инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и председател на Renovate Bulgaria. Събитието започна с видеообръщение от Кадри Симсон – европейски комисар по въпросите на енергетиката, която подчерта, че днес, благодарение на новите строителни методи, материали и продукти, новите сгради консумират по-малко от половината енергия в сравнение със сградите, построени преди първата Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD).

Във видеообръщение от Адриан Джойс – директор на Renovate Europe Campaign, бе подчертано, че въвеждането на MEPS ще означава наличието на  етапи по пътя на обновяването, а разработването на тези етапи ще бъде основна задача на всяко министерство от държавите-членки на ЕС , след като директивата EPBD (ДЕХС – директивата за енергийните характеристики на сградите) бъде приета на европейско равнище. Искра Михайлова – депутат от ЕП, също се включи с видеообръщение. Според нея обновяването на сградния фонд в ЕС е процес, който намира отражение и приложни допирни точки в цялата политика за климатична неутралност.

Ангелина Бонева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), отбеляза, че промяната на модела за цялостно поемане на разходите по проекти за жилищно и сградно обновяване не означава цялостно изтегляне на публичните средства в този процес. Безвъзмездната подкрепа ще остане част от подкрепата и това се вижда както на национално, така и на европейско ниво.

Ивайло Алексиев - изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), отбеляза, че пазарът на енергийно ефективни услуги в България не е развит и непазарните грантови схеми продължават да забавят това развитие.

Събитието съдържаше три тематични панела:

  • Модератор на първия панел бе инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС и председател на Renovate Bulgaria. Той направи кратка презентация на актуалното състояние на ЕЕ обновяване в България и непосредствените проблеми, които предстоят за решаване. Инж. Николов представи и най-новите моменти от изменената EED (Директивата за енергийна ефективност) и от съгласуваните тристранни преговори по EPBD (ДЕХС);
  • Модератор на втория панел беше  Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект. Той сподели резултати от проучване за състоянието на професионалното образование, и по-специално на подготовката на необходимия човешки ресурс за ускорено сградно обновяване в България, като предложи и пътна карта за повишаване на квалификацията.
  • Модератор на третия панел бе Цвета Наньова, заместник-председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), която наблегна на нормативните и организационните предизвикателства пред енергийно-ефективното обновяване. Засегна и важната роля на центровете за комплексно обслужване и  обслужване на едно гише (One stop shops) за ускоряване на процеса на енергийно ефективно обновяване на сградния фонд.

След всеки панел имаше дискусия.