Назад

Обучение по новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения


БТПП, ръководена от желанието да бъде полезна в ежедневната работа на фирмите, и във връзка с получени въпроси, свързани с приложението на действащия вече Закон за защита на лицата , подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, организира съвместно с ВИФИ България практическо обучение на 14 ноември т.г.

Обучението ще се проведе присъствено от 13 до 17 часа в тренинг център ВИФИ България, София, ул. Николай Лилиев 13.

Целта е участниците да придобият познания и практически насоки относно същността, правата, задълженията и прилагането на Закона. Лекторите са представители от Комисията за защита на личните данни и юристи.

Обучението е насочено към всички, които искат:

  • да придобият общи познания, специфична информация и практически насоки за прилагането на Закона;
  • да зададат конкретни въпроси свързани с прилагането на ЗЗЛПСПОИН;
  • да получат практически насоки за внедряването на изискванията на Закона в организацията;
  • да научават своевременно за всички актуални новости, промени и добри практики свързани с прилагането на Закона

Повече информация за обучението и регистрация - тук

За контакт: БТПП - Център за фирмено обслужване, тел. 02 8117 477,02 8117 479, e-mail: bcci.centre@bcci.bg