Назад

ЕС постигна целта за 90% съхранение на газ преди зимата


ЕС успя да постигне целта си за запълване на съоръженията за съхранение на газ до 90% от капацитета приблизително 2½ месеца преди крайния срок – 1 ноември 2023. Това сочат последните данни, публикувани от Gas Infrastructure Europe. С цел оптимизиране на подготовката на ЕС за предстоящата зима в Регламента за съхранението на газ от юни 2022 г. беше определена обвързваща цел на ЕС за 90 % запълване на съоръженията за съхранение на газ до 1 ноември всяка година, с междинни цели за държавите от ЕС. Съхранението на газ е от ключово значение за сигурността на доставките в Европа, тъй като може да покрие до една трета от търсенето на газ в ЕС през зимата. Публикуваните данни показват, че нивата на съхранение на газ са достигнали 1 024 TWh или 90,12 % от капацитета за съхранение (еквивалентно на малко над 93 милиарда кубически метра природен газ).

ЕС предприе широк набор от мерки след енергийната криза, предизвикана от руското нашествие в Украйна, за да бъде по-добре подготвена за зимата. Регламентът за намаляване на търсенето на газ (август 2022 г.) стимулира спад от 18 % в потреблението на газ от август 2022 г. до май 2023 г. и сега е удължен с още една година. Що се отнася до намирането на алтернативни източници на газ, Комисията е начело на съгласувана международна информационна кампания за алтернативни доставки на газ — по-специално под формата на втечнен природен газ (ВПГ). Освен това в Енергийната платформа на ЕС (през #AggregateEU) вече бяха отправени две покани за съвместно закупуване на газ, като третата покана ще бъде стартирана през втората половина на септември. Ключовите инвестиции на равнището на ЕС и на национално равнище също увеличиха капацитета на ЕС за внос на втечнен природен газ и повишиха устойчивостта на газовата система на ЕС.

Вижте повече по темата тук.