Назад

Проект на ПМС за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа


С проекта на постановление се цели допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, като се въвеждат отстъпки на база изминати километри за календарен месец, считано от 01.07.2023 г. за пътните превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона.

След почти 3 години преговори с превозвачите държавата най-после склони да им дава отстъпки от толтаксата за изминато разстояние. Така, колкото повече ползват републиканската пътна мрежа, толкова по-евтино ще им излиза.

Всички превозни средства над 3,5 тона ще получат обратно 30% от платените такси, след като докажат, че са изминали между 4 хиляди и 5999 километра. Отстъпката не е на годишна или на месечна база, т.е. собственикът на возилото ще получи обратно парите, веднага след като докаже пред пътната агенция, че е изминал това разстояние. Това е записано в проект за промяна на тарифата за таксите, които се събират за преминаване през пътищата. 

Дата на откриване:

28.8.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Регионална политика

Дата на приключване:

27.9.2023 г.

Доклад

Проект на ПМС

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерския съвет

 

Добави коментар