Назад

Международни бизнес организации с препоръки към лидерите на Г-20


B20, Business at OECD (BIAC) и Международната организация на работодателите (IOE) публикуваха съвместен документ, оповестен в края на срещата на върха на B20 в Индия (25-27 август 2023, Ню Делхи). Този документ препоръчва на лидерите на Г-20 прости, макар и мощни и ефективни, конкретни политически действия, насочени към съвместно постигане на целите за устойчивост и приобщаващ дългосрочен икономически растеж, без да се ангажират така и недостатъчните публични финанси.

Документът предлага на лидерите на Г-20 да се съсредоточат повече върху увеличаването на производителността на фирмите чрез ефективно справяне с техните нужди от оборотен капитал. Въпреки че фокусът на финансовата политика на Г-20 към Програмата за устойчивост е върху финансирането на дългосрочни инвестиции, фирмите са изправени пред значителни предизвикателства по отношение на ликвидността и финансирането при управлението на своите операции, изострени от пандемията и икономическите вълнения през последните години. Оборотният капитал представлява голяма част от финансовите нужди на фирмите, тъй като финансира акции и клиентски бизнес.

Документът показва как чрез поддържане на надеждни оперативно съвместими платформи за ранно плащане, структурирани на безопасни принципи и изисквания, като идентификатора на юридическото лице (LEI), могат да се премахнат бариерите пред критичния оборотен капитал и чрез улесняване на трансграничните плащания, може да се генерира ефект на „двигател“ при създаването на работни места и икономическия растеж . Чрез активирането на такива „екосистеми на глобални вериги за доставки - GVC (Global Value Chains)" например, като първоначално се съсредоточат върху инвестиции, насочени към Програмата за устойчивост, правителствата могат да направят осезаема крачка към предоставянето на приобщаваща дългосрочна заетост и икономически растеж, в допълнение към това да направят такива инвестиции в устойчивост най-ефективни при постигането на планираните цели.

Документът „обединява опорните точки“ от препоръките на няколко работни групи на B20, с текущата работа на ОИСР „Препоръка относно финансирането на МСП“ и приоритета на GPFI - „Използване на цифровата публична инфраструктура за финансово приобщаване и повишаване на производителността“ (Global Partnership for Financial Inclusion GPFI), показвайки как политиките могат да бъдат най-ефективни, ако се допълват взаимно и се координират ефективно както на национално, така и на международно ниво.

Визията е насочена към всички фирми, но може да бъде особено полезна за микро-, малки и средни предприятия (ММСП), които са изправени пред пропорционално по-висока кумулативна регулаторна и административна тежест спрямо техните ресурси. Тъй като ММСП са най-големите създатели на работни места и представляват гръбнака на нашите икономики, те имат ключова роля в зеления преход, без който Програмата за устойчивост не може да бъде изпълнена.