Назад

Схемата за търговия с емисии на ЕС и нейното бъдеще


Какво представлява схемата за търговия с емисии

Взети заедно, страните от ЕС са на трето място в света по емисии на парникови газове (след Китай и САЩ). В същото време те имат амбициозни цели в областта на климата: до 2030 г. Европейският съюз възнамерява да намали съществено емисиите си от парникови газове, а до 2050 г. трябва да бъдат постигнати нетни нулеви емисии. Вижте нашата инфографика за постигнатия напредък.

Схемата за търговия с емисии бе създадена през 2005 г. като един от инструментите за постигане на целите относно климата. Схемата е насочена към емисиите от промишлеността.

Как работи схемата

Правилата задължават над 10 000 фабрики и електростанции в ЕС да притежават разрешително за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Разрешителните се закупуват от компаниите на аукциони, като цената им се определя от търсенето и предлагането.

Това създава финансов стимул за по-малко замърсяване: колкото по-малко замърсяваш, толкова по-малко трябва да плащаш.

Част от разрешителните обаче се раздават безплатно, особено в сектори, в които съществува риск компаниите да изнесат производството си в други региони с по-ниски екологични изисквания.

Регулиране на цената на емисиите

Вследствие на икономическата криза търсенето на разрешителни намаля, а предлагането остана непроменено.

Наличието на излишък на разрешителни означава, че компаниите, които се нуждаят от тях, могат да си ги набавят евтино и нямат стимули да инвестират в зелени технологии, а това намалява ефективността на схемата за борба срещу климатичните изменения.

Затова бе създаден Резерв за стабилност на пазара, чрез който се извеждат част от излишните разрешителни и се оставят в резерв, откъдето те могат да бъдат върнати обратно, ако се появи дефицит.

Промени в схемата за търговия с емисии съгласно Зеления пакт

ЕС работи по промени в схемата за търговията с емисии, за да я обвърже с по-амбициозните цели за намаляване на емисиите, произтичащи от Европейския зелен пакт.

Европейската комисия предлага изменения, които да намалят емисиите от обхванатите от схемата сектори с 61% до 2030 г.

Предложенията включват намален горен лимит на годишните емисии, обхванати от схемата, промени в правилата за безплатни разрешителни и за Резерва за стабилност на пазара, разширяване на схемата и обхващане на водния транспорт и създаване на отделна схема за търговия с емисии, свързани със сградите и сухопътния транспорт.

Позицията на Парламента

Парламентарната комисия по околна среда гласува в средата на май 2022 г. позицията си по промените в схемата за търговия с емисии. Депутатите искат да направят законодателния текст по-амбициозен.

Предложението на парламентарната комисия предвижда отпадане на безплатните разрешителни до 2030 г., когато следва да влезе в сила Механизмът за корекция за въглеродните емисии на границите. Механизмът ще въведе налог върху вноса от страни с по-ниски стандарти в областта на климата и така ще предотврати преместването на производства от ЕС в тези страни.

Депутатите искат да защитят гражданите от допълнителни енергийни разходи и затова предлагат новата схема за търговия с емисии да обхваща само търговския сухопътен транспорт и търговските сгради. Частните сгради и частният транспорт биха били добавени към схемата едва през 2029 г. и то с допълнително предложение на Комисията.

Всички приходи от схемата следва да се използват за мерки относно климата на европейско или национално ниво, заявяват депутатите.

Парламентът ще гласува по правилата за схемата за търговията с емисии на пленарното заседание в началото на юни. След това депутатите ще започнат преговори за окончателните законодателни текстове със страните, представени в Съвета на ЕС.