Назад

Нов доклад за сближаването показва, че различията между регионите на ЕС намаляват


Публикуваният от Европейската комисия Осми доклад за сближаването показва, че през последните три години политиката на сближаване е спомогнала за намаляване на териториалните и социалните различия между регионите в ЕС. Благодарение на финансирането по линия на политиката на сближаване БВП на глава от населението в по-слабо развитите региони се очаква да нарасне с до 5 % до 2023 г. Същите инвестиции са допринесли и за намаляване с 3,5 % на разликата в БВП на глава от населението между 10 % най-слабо развити региони и 10 % най-развити региони.

Докладът също така показва, че благодарение на гъвкавостта си, политиката на сближаване е предоставила мигновено на държавите членки и регионалните и местните власти така необходимата подкрепа в условията на икономически спад и на най-тежката криза в последно време.

С новите програми на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. продължават инвестициите в регионите и хората, в тясна координация с финансовия капацитет на пакета NextGenerationEU.

Повече информация ще намерите в документа тук.