Назад

Международна конференция за изкуствения интелект


В периода 21-25 февруари ще се проведе Международната конференция по изкуствен интелект, организирана на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Конференцията ще се състои онлайн и ще даде възможност за споделяне на водещи експертиза и възгледи от страна на правителствата, бизнеса, гражданското общество и академичната общност относно прилагането на изкуствения интелект на работното място, етичното му използване и отражението му върху бизнес динамиката, уменията и производителността на служителите. В рамките на конференцията ще бъде представена и рамката на ОИСР за класификация на системите от изкуствен интелект.

Изкуственият интелект променя начина, по който мислим, учим, работим и се държим всеки ден. Напредъкът в изчислителната мощност и достъпа до данни продължава да подобрява капацитета на технологиите за изкуствен интелект, да стимулира иновациите в продуктите, услугите и веригите за доставки, за да генерира печалби в производителността и по-ниски разходи.

Повече информация и регистрация за събитието може да намерите тук.