Назад

Покана на ЕК за представяне на мнения относно европейски инструментариум за борба с фалшивите стоки


Европейската комисия (ЕК) проучва мнения и/или предложения във връзка с приемането на нов инструментариум на ЕС срещу фалшифицирането на стоки онлайн и офлайн.

Търговията с фалшиви стоки вреди на здравето и безопасността на всички потребителите, води до загуба на приходи от продажби и данъци на компаниите и е свързана с организираната престъпност. За да засили борбата срещу фалшифицирането, новият инструментариум следва да изясни ролите и отговорностите на притежателите на права на интелектуална собственост, посредниците (напр. онлайн платформи, услуги за плащане и транспорт, регистратори на имена на домейни) и публичните институции, както да подобри сътрудничеството и споделянето на данни, така и да насърчи използването на нови технологии.

Наборът от инструменти на ЕС е част от Стратегията на ЕС за борба с организираната престъпност 2021-2025,Плана за действие на митниците на ЕС за борба с нарушенията на права на интелектуална собственост и Европейската мултидисциплинарна платформа срещу престъпни заплахи.

Общата цел на инструментариума на ЕС срещу фалшифицирането е да предложи последователни, ефективни и координирани действия срещу фалшифицирането. Инструментариумът ще се основава на съществуващи и предстоящи законодателни и политически инициативи на ЕС и ще включва:

Изясняване на действията, мерките и ролите, които могат да бъдат предприети от носителите на права и посредниците, онлайн и офлайн, да изпълняват своите отговорности в духа на взаимно сътрудничество и споделяне на информация;

Засилване на сътрудничеството между притежателите на права, посредниците и националните и публичните органи на ЕС;

Улесняване на ефективния и ефикасен обмен на информация между всички ключови участници;

Насърчаване на иновациите, развитието и използването на подходящи инструменти и нови технологии за предотвратяване и откриване на действия по фалшифициране.

Всеки, който има желание да изложи мнение и/или да направи предложение във връзка с гореизложената инициатива на ЕС срещу фалшифицирането на стоки, има възможност да направи това до 03 март 2022 г., използвайки следния линк:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12915-EU-toolbox-against-counterfeiting/addFeedback_en?p_id=27925403

Изложените мнения/предложения ще бъдат взети предвид от ЕК при по-нататъшното разработване и прецизиране на новия инструментариум.

Заинтересованите страни могат да изберат предоставените от тях мнения/коментари да бъдат публикувани анонимно.