Брой 217 (2223), 11-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Годишен доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2019 година


В публикувания  Годишен доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2019 година одиторите дават положително становище за отчетите на ЕС, тъй като според тях те дават вярна и точна представа на финансовото състояние на ЕС.

Същевременно обаче те заключават, че плащанията са засегнати от твърде много грешки, главно в категорията, класифицирана като "високорискови разходи". На фона на тези факти и въпреки подобренията в някои разходни области одиторите изразяват отрицателно становище относно разходите.

Те също така се възползват от възможността да подчертаят необходимостта от стабилно и ефикасно управление на финансовия пакет, договорен в отговор на кризата с коронавируса, с който почти се удвояват разходите на ЕС през следващите няколко години, посочва годишният доклад на Европейската сметна палата.

Общото равнище на нередностите е 2,7 на сто за 2019 г. спрямо 2,6 на сто година по-рано. През миналата година "високорисковите" разходи представляват повече от половината от проверените разходи (53%). Това се отнася главно за плащанията, подлежащи на възстановяване, например в областта на сближаването и развитието на селските райони. При тези разходи се наблюдават съществени грешки, като миналата година те са били 4,9 на сто, а през 2018 г. - 4,5 на сто, показва докладът.

Европейската сметна палата също така отбелязва и по-бавно от предвиденото усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове. Според нейния последен доклад, до края на 2019 г. едва 40 на сто (или 184 млрд. евро) от договореното финансиране е изплатено, а някои държави в ЕС са използвали по-малко от една трета от предвидените средства. Това е довело до увеличаване на неизпълнените поети задължения до 298 млрд. евро в края на 2019 г., което се равнява на почти два годишни бюджета.

Сметната палата отчита, че през миналата година разходите на ЕС достигат 159,1 млрд. евро, което съответства на 2,1 на сто от бюджетните разходи на държавите в Общността и на 1 процент от брутния европейски национален доход. Около две трети от бюджета на ЕС се изразходва с разпределение на средствата от държавите.

Палатата също така отбелязва, че когато издаде отрицателно становище, това показва широко разпространени недостатъци. Изчисленият дял грешки се измерва спрямо праг от 2 на сто, над който се приема, че нередовните приходи или разходи са съществени. Изчисленият от нея дял грешки не представлява оценка на равнището на измамите, неефективността или разхищенията, а оценка за размера на средствата, които не е следвало да бъдат изплатени, тъй като не са били използвани изцяло в съответствие с правилата на ЕС, пояснява сметната палата.

Пълният доклад тук.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейското икономическо проучване - очакванията на компаниите за 2021г.
Бизнесът посочва разходите за труд и условията за финансиране сред основните предизвикателства Още
Европалати оценяват усилията на ЕК да подкрепи бизнеса и да засили капиталовите пазари
Предвижда се в следващите месеци да се предоставят безлихвени заеми Още
Призив за използване на електронните услуги на БТПП
Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Годишен доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2019 година
Положително одитно становище, но твърде много грешки при разходите Още
Европейската комисия приветства бюджетното споразумение от 1.8 трилиона евро за изграждането на по-зелена, по-цифрова и по-устойчива Европа
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Защо кризата удари различно икономиките в ЕС
Автор: Ралица Димитрова, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 19 ноември неправителствени организации ще могат да подават документи за участие в изготвянето на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г.
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Република Северна Македония е 13-ти член в Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Международен ден на вноса и износа на Руската федерация“
От 18 до 20 ноември в хибриден формат Още
Annual Expo 2020 – годишно виртуално събитие „Вдъхновена Индия“
От 11 декември 2020 г. в продължение на 365 дни Още