Брой 217 (2223), 11-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия приветства бюджетното споразумение от 1.8 трилиона евро за изграждането на по-зелена, по-цифрова и по-устойчива Европа


Европейската комисия приветства споразумението между Европейския парламент и държавите—членки на ЕС, в рамките на Съвета, относно следващия дългосрочен бюджет на Европа и временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU. След като бъде приет, пакетът от общо 1.8 трилиона евро ще бъде най-големият, финансиран някога от бюджета на ЕС. Той ще спомогне за възстановяването на Европа след COVID-19, като тя ще бъде по-екологична, по-цифрова, по-устойчива и по-добре пригодена към настоящите и бъдещите предизвикателства.

Сред основните елементи на днешния компромис са:

  • Повече от 50 % от сумата ще подпомогне модернизацията чрез политики, включващи научни изследвания и иновации, чрез „Хоризонт Европа“; Справедлив климатичен и цифров преход чрез Фонда за справедлив преход и програмата „Цифрова Европа“; Подготвеност, възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health.
  • Традиционните политики като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика също продължават да получават значителна финансова подкрепа, толкова необходима, за да се гарантира стабилност по време на кризата и тяхното модернизиране, което следва да допринесе за възстановяването и екологичния и цифровия преход.
  • 30 % от средствата на ЕС ще бъдат изразходвани за борба с изменението на климата — най-големият дял досега от най-големия европейски бюджет досега. Пакетът също така обръща специално внимание на опазването на биологичното разнообразие и равенството между половете.
  • Бюджетът ще разполага с подсилени механизми за гъвкавост, за да се гарантира, че разполага с капацитет за посрещане на непредвидени нужди. Това го прави бюджет, пригоден не само към днешната действителност, но и към несигурността на бъдещето.
  • Както беше предложено през май 2020 г. и договорено от лидерите на ЕС на 21 юли 2020 г., за да финансира възстановяването, Съюзът ще вземе заеми от пазарите при по-благоприятни условия от много държави членки и ще преразпредели сумите.
  • Ясна пътна карта за нови собствени ресурси, за да се подпомогне погасяването на заемите. Европейската комисия се ангажира да представи предложения за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите и за данък върху цифровите технологии до юни 2021 г. с оглед на тяхното въвеждане най-късно до 1 януари 2023 г. Комисията също така ще направи преглед на схемата на ЕС за търговия с емисии през пролетта на 2021 г., включително евентуалното ѝ разширяване, така че да обхване въздухоплаването и морския транспорт. Тя ще предложи собствен ресурс въз основа на схемата за търговия с емисии до юни 2021 г. Освен това Комисията ще предложи допълнителни нови собствени ресурси, които биха могли да включват данък върху финансовите транзакции и финансово участие, свързано с корпоративния сектор, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък. Комисията ще работи за изготвянето на предложение до юни 2024 г.
  • Що се отнася до защитата на бюджета на ЕС, сега за първи път Съюзът ще разполага със специален механизъм за защита на бюджета си срещу нарушения на принципите на правовата държава, както беше договорено на 5 ноември. В същото време този механизъм няма да окаже отрицателно въздействие върху крайните бенефициери на финансиране от ЕС в съответната държава членка.

Следващи стъпки

Регламентът за МФР и одобреното днес междуинституционално споразумение сега трябва да бъдат официално приети от Европейския парламент и Съвета в съответствие с тяхната роля и процедури.

Успоредно с това трябва да продължи работата за окончателно приемане на всички други елементи от пакета, включително секторното законодателство и решението за собствените ресурси.

По отношение на решението за собствените ресурси, което ще даде възможност на Комисията да заема средства, е необходима и ратификация от всички държави членки в съответствие с техните конституционни изисквания. По време на септемврийската пленарна сесия Европейският парламент вече даде положително становище по тази част от законодателството. Приемането от Съвета е следващата стъпка.

Успоредно с това трябва да се проведат преговори по годишния бюджет за 2021 г. 21-дневният период на помирение, по време на който Европейският парламент и

Съветът следва да постигнат споразумение, е между 17 ноември и 7 декември тази година. Комисията остава изцяло ангажирана да подпомага процеса.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейското икономическо проучване - очакванията на компаниите за 2021г.
Бизнесът посочва разходите за труд и условията за финансиране сред основните предизвикателства Още
Европалати оценяват усилията на ЕК да подкрепи бизнеса и да засили капиталовите пазари
Предвижда се в следващите месеци да се предоставят безлихвени заеми Още
Призив за използване на електронните услуги на БТПП
Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Годишен доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2019 година
Положително одитно становище, но твърде много грешки при разходите Още
Европейската комисия приветства бюджетното споразумение от 1.8 трилиона евро за изграждането на по-зелена, по-цифрова и по-устойчива Европа
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Защо кризата удари различно икономиките в ЕС
Автор: Ралица Димитрова, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 19 ноември неправителствени организации ще могат да подават документи за участие в изготвянето на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г.
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Република Северна Македония е 13-ти член в Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Международен ден на вноса и износа на Руската федерация“
От 18 до 20 ноември в хибриден формат Още
Annual Expo 2020 – годишно виртуално събитие „Вдъхновена Индия“
От 11 декември 2020 г. в продължение на 365 дни Още