Брой 217 (2223), 11-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Република Северна Македония е 13-ти член в Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество


Република Северна Македония стана 13-тата страна член на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС). Това е важен момент в 28-годишната история на организацията. За тези почти три десетилетия ЧИС успя да се превърне в една от най-значимите организации със стратегическо значение.

От 10 ноември 2020 г. РСМ се присъедини към останалите страни членки - Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Сред страните наблюдатели в ЧИС са седем страни членки на ЕС, както и САЩ, Египет, Тунис и др., а сред партньорските организации е Европейската комисия. ЧИС има и редица специализирани органи, като Парламентарната асамблея на ЧИС, Черноморската банка за търговия и развитие, Международния център за черноморски изследвания и Бизнес съвета на ЧИС.

Припомняме, че покана към РСМ за пълноправно членство в ЧИС бе инициирана от министъра на външните работи на България Екатерина Захариева по време на 40-тата среща в София на Съвета на министрите на външните работи на държавите-членки на ЧИС през юни 2019 година.

Сред основните принципи и ценности на организацията могат да се откроят доброто управление и прозрачността.

ЧИС е организация, чиито основни дейности съответстват на установените стандарти за международно сътрудничество и взаимодействие. Организацията изпълнява широка палитра от дейности, основните от които са:

  • Да работи в дух на приятелство, добросъседство и развитие на двустранното уважение и доверие, диалог и сътрудничество между страните членки на организацията;
  • Развитие на многостранно сътрудничество в съответствие с принципите на международното право;
  • Да действа в посока на стимулиране на бизнеса и насърчаване на индивидуалните и колективните инициативи, свързани с процеса на икономическо сътрудничество;
  • Да развиват икономическо сътрудничество по начин, който не противоречи на международните задължения на страните членки, включително тези, които произтичат от членството им в международни организации или институции, на интеграционен или друг принцип, както и да не възпрепятства насърчаването на техните отношения с трети страни;
  • Да отчита специфичните икономически условия и интереси на страните членки;
  • Да насърчава участието на други заинтересовани от сътрудничество с организацията страни, международни икономически и финансови институции, както и предприятия и компании.

ЧИС подпомага и координира регионалното сътрудничество в широк спектър от области – търговия, банково дело, комуникации, енергетика, транспорт, земеделие, здравеопазване, опазване на околната среда, борба с организираната престъпност и др.


 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейското икономическо проучване - очакванията на компаниите за 2021г.
Бизнесът посочва разходите за труд и условията за финансиране сред основните предизвикателства Още
Европалати оценяват усилията на ЕК да подкрепи бизнеса и да засили капиталовите пазари
Предвижда се в следващите месеци да се предоставят безлихвени заеми Още
Призив за използване на електронните услуги на БТПП
Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Годишен доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2019 година
Положително одитно становище, но твърде много грешки при разходите Още
Европейската комисия приветства бюджетното споразумение от 1.8 трилиона евро за изграждането на по-зелена, по-цифрова и по-устойчива Европа
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Защо кризата удари различно икономиките в ЕС
Автор: Ралица Димитрова, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 19 ноември неправителствени организации ще могат да подават документи за участие в изготвянето на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г.
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Република Северна Македония е 13-ти член в Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Международен ден на вноса и износа на Руската федерация“
От 18 до 20 ноември в хибриден формат Още
Annual Expo 2020 – годишно виртуално събитие „Вдъхновена Индия“
От 11 декември 2020 г. в продължение на 365 дни Още