Брой 217 (2223), 11-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Защо кризата удари различно икономиките в ЕС


Автор: Ралица Димитрова, Институт за пазарна икономика

(резюме на анализ на Институт Брюгел)

Икономическата криза, причинена от епидемията от Covid 19, засяга всички страни в   Европейския съюз. Ефектът обаче не е равномерно разпределен  – в някои ударът върху икономиката е  значително по-тежко от други. Със сравнително прост модел, отчитащ едва 4 фактора анализаторите от Института Брюгел  обясняват разликата дълбочината на кризата в  различните икономики.

За да можем да разберем по-добре кои страни са засегнати по-тежко от кризата, една от възможностите е да разгледаме прогнозирания спад на  БВП  през 2020 г. и да го сравним с прогнозите за растежа, направени преди пандемията. –Така например,  макар България и Австрия да имат сходен прогнозиран спад от 7,1% в лятната прогноза на Европейската комисия, България, като държава с по-нисък БВП, която е в траектория на дългосрочна конвергенция, е очаквала по-висок ръст през 2020 от Австрия. Това означава, че относителната сила на шока за нейният БВП, който може да се отдаде на пандемията, е по-голям от този на Австрия. Подреждайки държавите по този начин, ясно се вижда например как южните страни за значително по-силно засегнати от северните.

БВП шок през 2020 г.: Разлика между юли и февруари 2020 г. в процентни пунктове според оценката на Европейската комисия

 

Източник: Институт „Брюгел“

Според авторите на изследването, най-важните фактори, които обуславят разликите в  негативния ефект върху БВП в различните държави, са 4 -  силата и стриктността на ограничителните мерки върху социалния и стопанския живот, структурата на икономиката, нивото на публичния дълг и качеството на управлението. За всички посочени фактори има значителна разлика между стойностите в страните от “пестеливата четворка” (П4) - Австрия, Дания, Швеция и Нидерландия и тези от “южната четворка” (Ю4) - Гърция, Испания, Италия и Португалия.

За измерване на стриктността на  ограничителните мерки учените използват индекса, разработен от университета в Оксфорд - Oxford COVID-19 Government Response Tracker - чиито стойности се движат между 0 и 100. Данните са актуализират ежедневно за всяка страна, а  за целите на анализа се използват усреднените за първото полугодие на 2020 г. дневни стойности във всяка страна. Според резултатите Швеция е с най-либерални мерки с индекс от 25, докато Италия е с най-стриктните такива с индекс от 55. 

Структурата на икономиката е друг важен фактор - най-вече доколко значими в икономиката на са  дейностите, които предполагат близък контакт, но не се възприемат като жизненоважни, като например туризъм и занимания за отдих или развлечение. За целите на анализа се използва делът от БВП, който се създава от туризма. По този показател Германия е с най-нисък резултат от 1,1%, докато Хърватия е с най-висок - близо ⅕ от БВП там идва именно от туризъм.

Друг фактор, който предполагаемо има важно значение е нивото на публичния дълг. За изчислението на този фактор се взима съотношението между дълга и БВП, което варира от 8% в Естония до 180% за Гърция. 

Последният фактор, който се взема предвид, е качеството на управление. Индикаторът за това е базиран на World Bank Worldwide Governance Indicator и има 6 компонента - гражданско участие и отчетност, върховенство на закона, политическа стабилност и липса на насилие, ефективност на държавното управление, качество на законодателството и контрол над корупцията. През 2018 - последната година, за която има пълни данни, най-ниски стойности се наблюдават в Румъния, а най-високи - във Финландия.

Анализът спрямо тези фактори води до няколко основни извода. Държавите с по-стриктни ограничителни мерки са претърпели по-сериозни икономически загуби, които не са били възстановени при последващо отпускане на мерките. Също така, делът на туризма в икономиката, както и качеството на управление в държавата се оказват фактори с относително голямо значение за дълбочината на кризата в икономиката. Нивото на публичния дълг, обаче, се оказва с пренебрежимо ниска тежест за това колко тежка ще е икономическата криза в дадена страна. Причината е основно в политиката на Европейската централна банка, която (до момента) успява да предотврати изключването на някои държави от Европейския съюз от пазарите заради високите нива на дълг – дори страни с висок дълг имат достъп до финансиране на публичните си разходи и растящите дефицити. 

Ако сравним тежестта на тези фактори за разликата в шока на БВП, сравнено между П4 и Ю4, се вижда, стриктните мерки допринасят за 51% от разликите, управлението за - 34%, а туризма - за 15%.

Оценка на влиянието на отделни фактори върху икономически шок от Covid-19, избрани страни

 

Източник: Институт „Брюгел“

 Ударите от кризата, причинена от коронавируса, се усещат във всички страни от Европейския съюз и е от изключителна важност да се вземат специфични мерки за възстановяване на икономиката. Някои държави обаче - най-вече тези с ниско качество на управлението, чиято икономика разчита на туризма и които прилагат по-стриктни мерки за физическа изолация, са ударени по-силно от други и следва да получат повече подкрепа при възстановяване. При използването на  средствата за възстановяване ниското качество на управление в държавите, които са ударени най-силно, следва да бъде във фокуса на политиките чрез по-дълбоки структурни реформи  - то остава слабо място, което причинява негативни последствия не само в тази криза, но и при последващи външни шокове.

*Авторът на резюмето е стажант в ИПИ

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейското икономическо проучване - очакванията на компаниите за 2021г.
Бизнесът посочва разходите за труд и условията за финансиране сред основните предизвикателства Още
Европалати оценяват усилията на ЕК да подкрепи бизнеса и да засили капиталовите пазари
Предвижда се в следващите месеци да се предоставят безлихвени заеми Още
Призив за използване на електронните услуги на БТПП
Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Годишен доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2019 година
Положително одитно становище, но твърде много грешки при разходите Още
Европейската комисия приветства бюджетното споразумение от 1.8 трилиона евро за изграждането на по-зелена, по-цифрова и по-устойчива Европа
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Защо кризата удари различно икономиките в ЕС
Автор: Ралица Димитрова, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 19 ноември неправителствени организации ще могат да подават документи за участие в изготвянето на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г.
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Република Северна Македония е 13-ти член в Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Международен ден на вноса и износа на Руската федерация“
От 18 до 20 ноември в хибриден формат Още
Annual Expo 2020 – годишно виртуално събитие „Вдъхновена Индия“
От 11 декември 2020 г. в продължение на 365 дни Още