Назад

Законодателните актове на ЕС за цифровите пазари и цифровите услуги


Силата на цифровите платформи

През последните две десетилетия цифровите платформи се превърнаха в неизменна част от нашето ежедневие – трудно е да си представим интернет без Amazon, Google или Facebook.

Ползите за потребителите са явни, но има и рискове. Доминацията на платформи онлайн им дава огромно предимство пред конкурентите, а също така и необосновано влияние върху демокрацията, основните права, развитието на обществото и икономиката. Те често предопределят иновациите и потребителския избор и служат като „пазачи на информационния вход“ между малкия бизнес и потребителите на интернет.

Европейският съюз иска да преодолее дисбаланса и затова работи по актуализиране на правилата за цифровите услуги. Законодателните актове за цифровия пазар и цифровите услуги ще създадат единен комплект от правни норми за целия ЕС.

Над 10 000 онлайн платформи оперират в ЕС. Над 90% от тях са малки или средни по размер компании

Законодателният акт за цифровите пазари: регулиране на големите платформи

Целта на законодателния акт за цифровите пазари е да гарантира равни условия на конкуренция за всички дигитални компании независимо от размера им.

Въвеждат се ясни правила за големите платформи - какво следва или не следва да правят, за да не могат те да налагат несправедливи условия и практики на фирмите и потребителите, които ги ползват. Такива практики могат да бъдат поставянето на продукти или услуги на самата платформа на по-предно място от подобни услуги, предлагани от други търговци, или лишаване на потребителите от възможност да изтрият предварително инсталиран софтуер или мобилно приложение.

Законодателния акт цели да се насърчат иновациите, конкурентоспособността и растежът и да се помогне на малките и стартиращите компании да се конкурират с големите.

Законодателството също така ще установи критерии за определяне на онлайн платформи за „пазачи на информационния вход“ и ще даде на Европейската комисия правомощия да извършва пазарни разследвания, да променя изискванията към „пазачите на информационния вход“ и да санкционира нарушения.

Законодателен акт за цифровите услуги: за по-безопасно цифрово пространство

Законодателният акт за цифровите услуги се стреми да създаде по-безопасно цифрово пространство за потребителите и компаниите и да защити основните права онлайн. Основните проблеми, които той се опитва да реши, са търговията и размяната на незаконни стоки, услуги и съдържание онлайн и разпространението на дезинформация в резултат на дейността на алгоритми.

Законодателството ще даде повече контрол на хората върху това, което те виждат онлайн: те ще могат сами да решат дали искат да позволят таргетирани реклами и ще имат ясна информация защо конкретно съдържание им е препоръчано.

Новите правила ще помогнат за защитата на потребителите от незаконно или вредно съдържание. Премахването не незаконно съдържание ще става по-бързо, а правилата за вредното съдържание (например, политическа дезинформация или неточни твърдения, свързани със здравето) ще бъдат изяснени, включително по отношение на модерирането на съдържание и защитата на свободата на словото.

Потребителите ще бъдат известявани, когато тяхно съдържание се премахва от платформите, и ще имат право да възразят срещу това.

Актът за цифровите услуги включва и правила, които целят да гарантират безопасността и високите стандарти за качество на стоките, продавани онлайн в ЕС. Потребителите например ще имат по-пълна информация за реалните продавачи на продуктите, които купуват.

Следващи стъпки

Парламентът обсъди позицията си за законодателния акт за цифровите пазари на 14 декември и ще гласува по нея на 15 декември. След това през първата половина на 2022 г. депутатите ще започнат преговори със Съвета, представляващ правителствата на страните в ЕС.

Парламентарната комисия по вътрешен пазар одобри позицията си за законодателния акт за цифровите услуги на 14 декември. Текстът ще бъде разгледан в пленарна зала през януари 2022 г., след което ще започнат преговори със Съвета и по него.