Назад

Достъпност, сътрудничество и приобщаване са водещи в програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност


Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел среща с представители на всички 55 Национални агенции по „Еразъм +“ и Европейския корпус за солидарност, установени в държавите - членки на ЕС и в асоциираните трети държави. Бъдещето на програмите, следващите стъпки по изпълнението им и приоритетите за следващата година бяха акцентите на дискусията. 

„Еразъм+“ и Европейският корпус за солидарност са ключови за Европейската година на младежта 2022. Всички участници в проектите заявяват, че това е преживяване, което е променило живота им, белязало е техния личен и професионален път и е оставило трайни спомени за това, какво означава да живееш в Европейския съюз. С работната програма за 2023г., която сега разработваме, ще подкрепим с 3,3 милиарда евро училищното образование, професионалното обучение, висшето образование, също както и обучението за възрастни, младежта и спорта. Националните агенции са директната ни връзка с европейските граждани – с учениците, студентите и преподавателите, избрали да се включат в програмите и се възползват от възможностите по тях“, заяви Мария Габриел.

Българският еврокомисар наблегна на новостите, които се предвиждат в работната програма за 2023г. На първо място, „Еразъм+“ ще възобнови напълно транснационалната мобилност, включвайки и допълнителни дейности, като например мобилност на треньорите в областта на спорта. Второ, програмата ще продължи да предоставя подкрепа за европейското пространство за образование, проекти за сътрудничество и разработване на политики в държавите членки. Освен това Европейският корпус за солидарност предвижда подкрепа на по-голям брой проекти за солидарност. През 2023г. се планират дейности за подкрепа на лица, бягащи от въоръжени конфликти, засегнати от природни или други бедствия, както и подкрепа в областта на здравеопазването.

По време на дискусията представители на агенциите представиха добри практики в областта на „Зеления Еразъм“, цифровото образование, социалното включване и насърчаване на гражданското участие, включително сред младежите.  „Тази среща ясно показва, че въпреки трудностите успешно прилагаме две програми, имащи способността да променят живота на европейските граждани. Разполагаме с мрежа от 55 агенции — движеща сила на програмите. Нека представим всички тези истории на успеха, вдъхновяващи и мотивиращи младите европейци да подготвят своите бъдещи проекти. По този начин „Еразъм+“ и Европейският корпус на солидарност ще спомогнат Европейската година на младежта да има своето наследство и след 2022г.“, заключи Мария Габриел.