Назад

АОП повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки


Агенцията по обществени поръчки (АОП) повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки и ще предоставя периодично информация за направените становища за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор (по чл. 232 от ЗОП) и за извършен контрол върху процедури на договаряне (по чл. 233 от ЗОП). За целта на Портала за обществени поръчки в раздел „Предварителен контрол“ е създадена нова секция – „Извършени проверки“.

Публикуваните данни в новата секция ще се изготвят на база направените проверки от АОП за период от две седмици и ще съдържат информация за инспектираните процедури и възложители, за направените констатации и за броя издадени становища.