Назад

Европейски зелен пакт: нови инициативи по отношение на обезлесяването, отпадъците и почвите


Европейската комисия прие три нови инициативи, които са необходими за превръщането на Европейския зелен пакт в реалност. Комисията предлага нови правила за ограничаване на предизвиканото от ЕС обезлесяване, както и нови правила за улесняване на превоза на отпадъци в рамките на ЕС с цел насърчаване на кръговата икономика и справяне с износа на незаконни отпадъци към трети държави и свързаните с това предизвикателства. Комисията също така представя нова стратегия за почвите, за да могат всички европейски почви да бъдат възстановени, устойчиви и адекватно защитени до 2050 г.

С днешните предложения Комисията представя инструментите за преминаване към кръгова икономика, опазване на природата и повишаване на екологичните стандарти в Европейския съюз и по света.

Подробности ще намерите в документа тук