Назад

Истории от цял свят за успешно внедряване на стандартите GS1


„Едно сканиране за по-добра и ефективна грижа за пациентите“

Новото издание GS1 Healthcare Reference Books 2021-2022, включващо 17 примера за добра практика от целия свят, в т.ч. България, е налично на сайта на Глобалната организация GS1. В раздел „Национални инициативи“ GS1 България с гордост представя примера за Българската организация за верификация на лекарства (БОВЛ) и успешното внедряване на системата у нас.

Здравната общност в различните страни често е изправена пред едни и същи предизвикателства, за да гарантира предоставянето на по-добра грижа за пациентите и да се повиши ефективността на процесите. GS1 Healthcare Reference Books има за цел да предостави в систематизиран вид информация за добри практики от приложение на международните стандартите GS1 от водещи здравни организации за нуждите на автоматична идентификация (лекарства, медицински изделия, пациенти, лекари и други), управление на основни данни (Master data), електронeн обмен на данни и проследимост по цялата верига на доставка и в рамките на отделните болнични структури.

Първият брой на изданието е публикуван през 2009 г. и от тогава всяка година се изготвя нов сборник, съдържащ забележителни казуси и примери за добри практики от цял свят. Всички 14 издания може да намерите на адрес https://www.gs1.org/industries/healthcare/reference-books-library. Набор от критерии позволява да се ограничи търсенето до конкретна година, тема, страна и регион, конкретни ползи за постигане и други.

Независимо от трудностите при събирането на материалите, новото издание 2021-2022 е налично благодарение на съвместните усилия и вдъхновението на общността GS1 в здравеопазването.