Брой 187 (2193), 30-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Програма „Хоризонт Европа“ ще стартира през януари 2021 г.


Днес, повече от всякога, научните изследвания и иновациите играят ключова роля за възстановяването и устойчивостта на Европа, включително за екологичния и цифровия преход. Постигнатата обща позиция на министрите на науката от държавите членки по програма „Хоризонт Европа“ е стъпка напред за завършване на процеса на преговори с Европейския парламент. Разчитам на подкрепа и сътрудничество от съ-законодателите за навременното приемане и прилагане на законодателния пакет по програмата. Това ще позволи нейното започване от 1 януари 2021г. и ще допринесе за допълнителни  инвестиции в полза на европейските граждани“. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел на Съвета по конкурентоспособност в Брюксел, провеждащ се в рамките на Германското председателство на Съвета на ЕС.

В центъра на дискусията с държавите членки бяха отворените въпроси на законодателния пакет по програма „Хоризонт Европа“. Те са свързани с бюджетното разпределение и с международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

„След редица дискусии за създаване на полезни взаимодействия между програма „Хоризонт Европа“ и другите програми на ЕС, постигнатото съгласие бележи важна стъпка напред към интелигентното и ефективно мобилизиране на наличните средства за осъществяване на максимално въздействие на инвестициите. Важно е сега да се подготвят и практическите механизми за прилагане на взаимодействията, като например „Печат за отлични постижения“, използването на структурните фондове като принос към партньорствата и прехвърлянето на средства между програмите“, коментира българският еврокомисар.

 

По отношение на разпределението на бюджета на „Хоризонт Европа“ между различните части на програмата, държавите членки постигнаха съгласие за разпределение на бюджета между основните действия на програмата, като 200 млн. евро бяха допълнително насочени към действия Мария Склодовска Кюри. Мария Габриел подчерта, че това са инвестиции в подкрепа на младите хора на Европа, учените и талантите за насърчаване на иновациите и отличните постижения в науката, за участия в научноизследователски мрежи и сътрудничество с бизнеса. Тя също така наблегна, че един от основните принципи на „Хоризонт Европа“ е нейната отвореност, като същевременно програмата следва да гарантира интересите на Съюза.

Предлагаме нов подход на по-добра защита на интересите на ЕС и технологичния ни суверенитет. Той изисква приноса на асоциираните държави да съответства на постиганите от тях резултати в рамките на програмата. Международното сътрудничество в науката и иновациите е важно за развитието на европейското научноизследователско пространство и  способства за справяне с глобалните обществени предизвикателства.  Държавите за бъдещо асоцииране трябва също така да отстояват ценностите на ЕС и да имат стабилен научен, технологичен и иновационен профил. Така ЕС ще може да си сътрудничи със силни глобални участници за изпълнение на целите за устойчиво развитие, екологичния и цифровия преход", заяви българският еврокомисар.

В заключение, Мария Габриел поздрави Германското председателство на Съвета на ЕС и държавите членки за постигнатата обща позиция. Тя е основа за предстоящите преговори с Европейския парламент, за да се даде възможност програма „Хоризонт Европа“ да стартира през януари 2021 г.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с посланика на Република Чили Н.Пр. Хорхе Тагле
Чилийски фирми търсят контакти с български вносители и преработватели на риба и морски продукти Още
Покана за виртуална бизнес среща България - Молдова
7 октомври 2020 г. от 11 часа Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Работодателите могат да кандидатстват за детски кътове във фирми
Схемата се финансира с 15 млн. лв. от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Още
Министър Росен Желязков: Подготвяме ИТ проекти за 1,2 млрд. евро по Европейския механизъм за възстановяване
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През септември общият показател на бизнес климата се повишава
Подобрени оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в ЗДБОО, ЗБНЗОК и ЗАДС
Обнародвани в Държавен вестник бр. 84 от 29.09.2020 г. Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
EORI (ЕОРИ) номерът вече е задължителен при подаването на заявления за намеса на митническите органи съгласно Регламент 608/2013
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Програма „Хоризонт Европа“ ще стартира през януари 2021 г.
Международното сътрудничество в науката и иновациите е важно за справяне с глобалните обществени предизвикателства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network