Брой 187 (2193), 30-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: През септември общият показател на бизнес климата се повишава


През септември 2020 г. общият показател на бизнес климата4 се повишава с 0.8 пункта спрямо август  в резултат на подобрените мнения на стопанските ръководители в търговията на дребно.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ запазва приблизително нивото си от предходния месец . Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като благоприятна, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват . Несигурната икономическа среда остава основната пречка за развитието на бизнеса. На второ и трето място са недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина . Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца .

Строителство. През септември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1.0 пункт  в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение има намаление на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с влошени очаквания за строителната активност през следващите три месеца . Най-сериозните затруднения за дейността продължават да са несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша, въпреки че през последния месец се отчита намаление на отрицателното им влияние . По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца .

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 4.2 пункта , което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните проблеми за развитието на бизнеса, като анкетата регистрира нарастване на негативното въздействие на първите два фактора . Относно продажните цени търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца .

Услуги. През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ остава на равнището си от август . Оценките и очакванията на мениджърите относно настоящото и очаквано търсене на услуги  се изместват към поумерените мнения. Основният фактор, ограничаващ дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца .

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с посланика на Република Чили Н.Пр. Хорхе Тагле
Чилийски фирми търсят контакти с български вносители и преработватели на риба и морски продукти Още
Покана за виртуална бизнес среща България - Молдова
7 октомври 2020 г. от 11 часа Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Работодателите могат да кандидатстват за детски кътове във фирми
Схемата се финансира с 15 млн. лв. от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Още
Министър Росен Желязков: Подготвяме ИТ проекти за 1,2 млрд. евро по Европейския механизъм за възстановяване
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През септември общият показател на бизнес климата се повишава
Подобрени оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в ЗДБОО, ЗБНЗОК и ЗАДС
Обнародвани в Държавен вестник бр. 84 от 29.09.2020 г. Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
EORI (ЕОРИ) номерът вече е задължителен при подаването на заявления за намеса на митническите органи съгласно Регламент 608/2013
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Програма „Хоризонт Европа“ ще стартира през януари 2021 г.
Международното сътрудничество в науката и иновациите е важно за справяне с глобалните обществени предизвикателства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network