Назад

Изменение на климата: EП иска от ЕС по-бързи действия за енергийна независимост


©Kampan/Adobe stock
  • Реформа на схемата за търговия с емисии: по-бързо отпадане на безплатните квоти за промишлеността и по-нататъшно включване на гражданите в СТЕ II
  • По-широко и по-бързо прилагане на новия инструмент за изместване на въглеродни емисии
  • Социален фонд за климата, който да се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността

Евродепутатите приеха позиция относно три¬ ключови законодателни проекта на ЕС за намаляване на парниковите емисии с поне 55% до 2030 г. и за защита на работните места и гражданите.

След пленарен дебат на 7 юни 2022 г., Парламентът прие позицията си по три ключови законодателни акта на ЕС, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“. (Fit for 55 in 2030 package). Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и за нулеви нетни емисии на парникови газове (неутралност по отношение на климата) до 2050 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата.

Парламентът вече е готов да започне преговори с правителствата на ЕС относно окончателните закони.

Пакетът е важна стъпка към целта на ЕС да стане независим от скъпите и замърсяващи изкопаеми горива от Русия значително време преди 2030 г.

Реформа на схемата за търговия с емисии

Парламентът иска да стимулира промишлените отрасли да намалят допълнително своите емисии и да инвестират в нисковъглеродни технологии. Схемата за търговия с емисии (СТЕ) следва да бъде реформирана, за да включва:

  • Нова СТЕ II за сгради и автомобилен транспорт — гражданите няма да бъдат включвани преди 2029 г.;
  • Целевото намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. следва да бъде увеличено от 61% на 63%;
  • Безплатните квоти ще започнат да намаляват от 2027 г. и ще отпаднат до 2032 г.;
  • От 2025 г. ще бъде въведена система „бонус-малус“;
  • Приходите ще се използват основно за действия в областта на климата в ЕС и държавите членки.

Повече подробности  тук.