Назад

Търговска мисия в Токио, Япония - 18-23 юли 2022 г.


В периода 18-23.07.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на специализирано изложение Тechno-Frontier 2022 в гр. Токио, Япония. Представителите на МСП ще имат възможност да посетят и Industry-Frontier 2022, което се провежда по същото време и на същото място.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия, производители на електроника, мехатротика, елекротехника, електричеството индустриални процеси и машини, технологии, материали и продукти за топлинно управление, промишлено оборудване, автомобилостроенето, логистиката, машини за ХВП, транспортни системи, роботика и др.

Програмата на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят изложенията, да участват в двустранни срещи с чуждестранни фирми, семинари и кръгли маси.

Пълна информация за мисията – условия за участие, необходими документи ТУК

Краен срок за подаване на документи: 17:30 часа на 28 юни 2022 г.  на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието. За допълнителна информация можете да се обръщате към Николина Георгиева, тел: 02/ 940 79 77 или Даяна Иванова, тел: 02/ 940 79 83.