Брой 129 (134), 05-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Информационни дни в цялата страна по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”


В периода 9  - 25 юли 2012 г. експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), която е Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, както и Договарящ орган по процедурата, ще представят пред всички заинтересовани страни, вкл. граждани и медии, програма „Енергийна ефективност и зелена икономика" в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.

Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Нейна основна цел е да насърчи устойчиви енергийни решения за малки и средни предприятия. Програмата е иновативна и обединява в един процес схема за безвъзмездна финансова помощ, финансирана със средства от Структурните фондове на ЕС и заемно финансиране от търговските банки на принципа „на едно гише".

Фирмите могат да кандидатстват по програмата с проекти за енергийна ефективност и за възобновяеми енергийни източници. В зависимост от техния размер и сложност, допустимите проекти се разделят на технологични и такива с енергийно обследване.

Между най-често срещаните проекти, допустими по настоящата програма, са:

  • Закупуване на нов ефективен газов котел за подмяна на стария за въглища;
  • Преминаване от стара вентилационна система без система за контрол към модерна система, оборудвана с вентилатори с честотно регулиране;
  • Ново производствено оборудване за намаляване на енергийна интензивност;
  • Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара;
  • други.

График за провеждане на информационните дни

Програма

Регистрационна форма за участие

Допълнителна информация относно процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" е достъпна на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=536.

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е съорганизатор на бизнес форума „Франция – Югоизточна Европа”
Освен френски и български фирми присъстват и представители на бизнеса от 11 страни от Югоизточна Европа Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сингапур
Ще бъде организиран двустранен форум с местни фирми, със съдействието на Бизнес федерацията на Сингапур Още
Израелски холдинг представи дейността си в БТПП
От своя страна Палатата очерта икономическата и нормативна рамка за правене на бизнес в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни в цялата страна по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Дните ще се състоят във Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Лого на ЕС за биологични продукти – символ на доверие
„Листото“ върху опаковките на храни и напитки е сигурен знак за това, че купувате биологичен продукт Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Нови изисквания на Митническия съюз (Беларус – Казахстан - Русия) за предварително електронно подаване на информация за стоките, които се въвеждат на територията му
Изискванията са в сила от 17 юни т.г. Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство приема предложения по проект на Закон за Камарата на представителите по индустриална собственост
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК излиза със законодателно предложение за подобряване на защитата на потребителите в областта на финансовите услуги
Пакет от законодателни мерки ще повиши стандартите и ще отстрани пропуските с оглед увеличаването на ползите за потребителите Още