Брой 129 (134), 05-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Лого на ЕС за биологични продукти – символ на доверие


След изтичането на двегодишния преходен период на 1 юли т.г. логото (на снимката) вече трябва да се поставя върху опаковките на всички биологични храни.

Логото означава, че производителите и селските стопани, от които те са взели съставките за своите продукти, са спазили строги общоевропейски правила за биологични храни и напитки.

Правилата и логото имат за цел да популяризират биологичното земеделие в ЕС и високите стандарти за грижа за земята, животните и биоразнообразието, с които то се съобразява.

Пазарът на биологични стоки расте през последните години. Около 2 % от храните, купувани от потребителите в ЕС, са сертифицирани като биологични, а близо 200 000 стопанства в ЕС са сертифицирани като биологични производители.

Други изисквания

Когато използват логото на ЕС за биологични продукти, производителите трябва също да посочат върху етикета номера на сертифициращия орган и имената на производителя, преработвателя или разпространителя, който последен е обработил продукта. Освен логото на ЕС могат да се използват и национални сертификационни знаци.

Логото може да се използва и за неопакована продукция и внос, но не е задължително. Правилата и сертифициращите органи в страните извън ЕС трябва да бъдат признати за еквивалентни на европейските стандарти, преди от тях да могат да бъдат внасяни биологични продукти.

Следващи стъпки

На 1 август ще влезе в сила новият закон за биологичното вино. През февруари ЕС подписа споразумение със САЩ за взаимно признаване на биологични продукти. Това ще помогне за намаляване на бюрокрацията за износителите.

Понастоящем Комисията търси начини за допълнително усъвършенстване на правилата на ЕС за биологичното земеделие, при което се набляга на опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. Фермерите трябва да избягват или драстично да намалят използваните от тях синтетични химикали под формата на торове, пестициди, добавки и лекарства.

Храните могат да бъдат признати за биологични, само ако поне 95 % от техните селскостопански съставки са произведени по биологичен начин. Използването на генетично модифицирани организми (ГМО) и продукти, произведени от ГМО, е забранено.

Повече за биологичното селско стопанство в ЕС

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е съорганизатор на бизнес форума „Франция – Югоизточна Европа”
Освен френски и български фирми присъстват и представители на бизнеса от 11 страни от Югоизточна Европа Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сингапур
Ще бъде организиран двустранен форум с местни фирми, със съдействието на Бизнес федерацията на Сингапур Още
Израелски холдинг представи дейността си в БТПП
От своя страна Палатата очерта икономическата и нормативна рамка за правене на бизнес в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни в цялата страна по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Дните ще се състоят във Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Лого на ЕС за биологични продукти – символ на доверие
„Листото“ върху опаковките на храни и напитки е сигурен знак за това, че купувате биологичен продукт Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Нови изисквания на Митническия съюз (Беларус – Казахстан - Русия) за предварително електронно подаване на информация за стоките, които се въвеждат на територията му
Изискванията са в сила от 17 юни т.г. Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство приема предложения по проект на Закон за Камарата на представителите по индустриална собственост
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК излиза със законодателно предложение за подобряване на защитата на потребителите в областта на финансовите услуги
Пакет от законодателни мерки ще повиши стандартите и ще отстрани пропуските с оглед увеличаването на ползите за потребителите Още