Брой 129 (134), 05-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Нови изисквания на Митническия съюз (Беларус – Казахстан - Русия) за предварително електронно подаване на информация за стоките, които се въвеждат на територията му


Агенция „Митници”, въз основа на получената информация от митническите администрации на Руската Федерация и Беларус, съобщава, че от 17.06.2012 г. са в сила следните изисквания:
Правилата и обхватът на необходимите данни са общи за целия Митнически съюз. Техническите и организационните решения могат да се различават в различните държави – членки на Митническия съюз.

За кои ситуации се отнасят изискванията?
- за стоки, въведени на територията на съюза с автомобилен транспорт (предвижда се в бъдеще и за други видове транспорт, но датите не са определени),
- за предприятия и за физически лица, превозващи стоки под митнически контрол (в т.ч. и транспорт на закупени автомобили)
Изискванията не се прилагат за пощенски пратки, както и за превози, осъществени под покритието на АТА карнети.

Информация трябва да се изпрати електронно 2 часа преди въвеждането на територията на съюза. Данните трябва да се изпратят на руски език.

Какви са възможностите за предоставяне на данните?

Руската митница предлага следните възможности за предоставяне на данните ТУК
Беларуската митница предлага следните възможности за предоставяне на данните ТУК

Най-често срещаните проблеми, които водят до отхвърляне на електронната информация, се отнасят до описанието на стоките – непълно описание или описание на чужд език (не на руски/беларуски език).

Електронна информация се валидира официално в системата, присъжда се идентификационен номер, ако всичко е успешно или се съобщава отхвърляне с основание, причина чрез връщане на съобщение. Номерът трябва да се представи на митническите органи на границата.

Митническите служители на границата винаги извършват проверка на втори етап за верността на данните, съответствието с документите и др. В случай на отхвърляне, трябва да се изпрати нова информация.

Превозвачите, които ще влизат през граничен пункт без предварително подадена електронна информация, ще бъдат спрени и ще трябва да я изпратят в следващите два часа, в противен случай могат да бъдат наложени административни глоби. Освен това, такива пратки ще трябва да чакат по-дълго, тъй като ще се третират без приоритет.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е съорганизатор на бизнес форума „Франция – Югоизточна Европа”
Освен френски и български фирми присъстват и представители на бизнеса от 11 страни от Югоизточна Европа Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сингапур
Ще бъде организиран двустранен форум с местни фирми, със съдействието на Бизнес федерацията на Сингапур Още
Израелски холдинг представи дейността си в БТПП
От своя страна Палатата очерта икономическата и нормативна рамка за правене на бизнес в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни в цялата страна по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Дните ще се състоят във Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Лого на ЕС за биологични продукти – символ на доверие
„Листото“ върху опаковките на храни и напитки е сигурен знак за това, че купувате биологичен продукт Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Нови изисквания на Митническия съюз (Беларус – Казахстан - Русия) за предварително електронно подаване на информация за стоките, които се въвеждат на територията му
Изискванията са в сила от 17 юни т.г. Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство приема предложения по проект на Закон за Камарата на представителите по индустриална собственост
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК излиза със законодателно предложение за подобряване на защитата на потребителите в областта на финансовите услуги
Пакет от законодателни мерки ще повиши стандартите и ще отстрани пропуските с оглед увеличаването на ползите за потребителите Още