Брой 81 (86), 25-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Наближава крайният срок за кандидатстване по програмата „Understanding China”


На 1 май изтича срокът за кандидатстване по програмата „Understanding China”. Съобщение за събитието беше публикувано в бюлетин Инфобизнес на 17 февруари т.г.

Програмата се организира за четвърти, последен път от двустранните търговски палати на Китай с Франция, Италия, Германия и страните от Бенелюкс. Тя се финансира от Европейската комисия и  се провежда със съдействието на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати – Eurochambres, член на която е БТПП. Програмата е предназначена за представители на търговско- промишлени палати, организации на малки и средни предприятия, браншови асоциации и работодателски организации, проявяващи интерес към китайския пазар.

Програмата „Understanding China 2012” има за цел да запознае участниците с китайския бизнес климат, икономика, специфичните аспекти на търговията с Китай. Тя има и практическа насоченост, като подпомага участниците в създаването на бизнес план и изграждането на мрежа от контакти в Китай.

Краен срок за кандидатстване: 1 май 2012 г.
Избор на кандидатите: май 2012 г.
Начало на програмата: 11 юни 2012 г.

Повече информация тук

НОВИНИ ОТ БТПП
Новият генерален директор на КОТРА – София, посети Палатата
Споразумението за свободна търговия между Корея и Европейския съюз е предпоставка за развитие на търговското, инвестиционното и индустриалното сътрудничество Още
Цветан Симеонов връчи награди в конкурса на BAPRA Bright Awards 2012
Ежегодният форум на Българската асоциация на PR агенциите отличава най-добрите проекти и кампании в сферата на комуникациите у нас Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: През годините равнището на безработица в страната се движи в изключително широки граници в отделните общини
Подкрепа на общините с висока безработица Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Правителството прие промени в правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Определен е нов ред за имотите с променено предназначение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Икономическата комисия на ЕП гласува днес за данъка за финансовите сделки
Ставката за облагане на сделки с акции и облигации се предлага да бъде 0,1%, а ставката по сделки с производни финансови инструменти (т.нар. деривати) - 0,01% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Наближава крайният срок за кандидатстване по програмата „Understanding China”
Могат да се включат организации и фирми от ЕС, проявяващи интерес към китайския пазар Още