Брой 81 (86), 25-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Икономическата комисия на ЕП гласува днес за данъка за финансовите сделки

Евродепутатите в икономическата комисия на Европейския парламент ще гласуват днес позицията си по доклад на г-жа Anni Podimata (С&Д, Гърция) относно идеята за въвеждане на данък за финансовите сделки в ЕС. Европейската комисия аргументира предложението си за новия данък с нуждата да се възпрепятстват спекулациите в търговията с финансови инструменти и да се направи финансовия сектор съпричастен с усилията и разходите за извеждане на икономиката от кризата.

Предложението на Комисията идва в контекста на мерките за справяне с икономическата криза, която доведе до увеличаване на средното ниво на обществения дълг в страните-членки от под 60% от БВП до 80%.

Властите на страните в ЕС предоставиха помощ в размер на 4,6 трлн. евро на финансовия сектор в периода на кризата. В същото време според Комисията финансовите институции се радват на данъчни облекчения от около 18 млрд. евро годишно вследствие на необлагането на финансови услуги с данък добавена стойност.

Предложението на Комисията

Комисията предложи миналата година да бъде въведен данък върху сделките на финансови институции с финансови инструменти в случаите, когато поне едната от страните по сделката е разположена в ЕС.

Ставката за облагане на сделки с акции и облигации се предлага да бъде 0,1%, а ставката по сделки с производни финансови инструменти (т.нар. деривати) - 0,01%.

Очакванията на Комисията са данъкът да привлече приходи в размер на 57 млрд. евро годишно.

Ползи и рискове

Една от целите на предложението е финансовият сектор да направи своя справедлив принос за излизането на ЕС от икономическите затруднения. Комисията отбелязва, че гражданите на ЕС са поели разходите за големите спасителни пакети, които осигуриха подкрепа за финансовия сектор при избухването на кризата.

Друг изтъкван аргумент в полза на въвеждането на общ данък върху финансовите сделки е, че той ще укрепи Единния европейски пазар, тъй като би обезкуражил рискови практики на търговия с финансови инструменти и би допълнил регулативните мерки, насочени към избягване на бъдещи кризи.

Критиците на предлагания данък обаче се страхуват, че оскъпяването на сключването на финансови сделки би могло да подтикне финансовите институции към пренасочване на част от своя бизнес извън пределите на Европейския съюз.

Нов източник на приходи за бюджета на ЕС

Предложението на Комисията предвижда приходите от новия данък да бъдат поделени между ЕС и страните-членки. Частта, която ще бъде насочена към европейския бюджет, ще компенсира намаляване на вноските на страните-членки.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новият генерален директор на КОТРА – София, посети Палатата
Споразумението за свободна търговия между Корея и Европейския съюз е предпоставка за развитие на търговското, инвестиционното и индустриалното сътрудничество Още
Цветан Симеонов връчи награди в конкурса на BAPRA Bright Awards 2012
Ежегодният форум на Българската асоциация на PR агенциите отличава най-добрите проекти и кампании в сферата на комуникациите у нас Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: През годините равнището на безработица в страната се движи в изключително широки граници в отделните общини
Подкрепа на общините с висока безработица Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Правителството прие промени в правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Определен е нов ред за имотите с променено предназначение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Икономическата комисия на ЕП гласува днес за данъка за финансовите сделки
Ставката за облагане на сделки с акции и облигации се предлага да бъде 0,1%, а ставката по сделки с производни финансови инструменти (т.нар. деривати) - 0,01% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Наближава крайният срок за кандидатстване по програмата „Understanding China”
Могат да се включат организации и фирми от ЕС, проявяващи интерес към китайския пазар Още