Брой 81 (86), 25-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новият генерален директор на КОТРА – София, посети Палатата


„БТПП е първата институция, която посещавам в България след назначаването ми в страната”, сподели новоназначеният генерален директор на КОТРА –София г-ца Мионгхи Ким на среща с председателя и зам.-председателя на Палатата. В срещата участва и Георги Илиев, мениджър маркетингови проучвания в КОТРА (Корейската правителствена агенция за насърчаване на бизнеса и инвестициите).

Отбелязана бе съществуващата отлична комуникация между двете организации и добри традиции при обмена на икономическа информация. Съществуват интереси за сътрудничество между фирми от двете страни в следните области:

  • селско стопанство - производство на органични храни
  • козметика – розово масло
  • туризъм – СПА
  • производство на трансформатори.

Председателят на Палатата Цветан Симеонов подчерта значението на Споразумението за свободна търговия между Корея и Европейския съюз, което се прилага от юли 2011 г., за постигане на още по-добри търговско-икономически резултати. БТПП ще продължи да насърчава българските предприемачи да търсят партньорството на големи компании от Южна Корея. Палатата продължава своята традиция да подкрепя чужди инвеститори от всички сектори на икономиката.

НОВИНИ ОТ БТПП
Новият генерален директор на КОТРА – София, посети Палатата
Споразумението за свободна търговия между Корея и Европейския съюз е предпоставка за развитие на търговското, инвестиционното и индустриалното сътрудничество Още
Цветан Симеонов връчи награди в конкурса на BAPRA Bright Awards 2012
Ежегодният форум на Българската асоциация на PR агенциите отличава най-добрите проекти и кампании в сферата на комуникациите у нас Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: През годините равнището на безработица в страната се движи в изключително широки граници в отделните общини
Подкрепа на общините с висока безработица Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Правителството прие промени в правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Определен е нов ред за имотите с променено предназначение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Икономическата комисия на ЕП гласува днес за данъка за финансовите сделки
Ставката за облагане на сделки с акции и облигации се предлага да бъде 0,1%, а ставката по сделки с производни финансови инструменти (т.нар. деривати) - 0,01% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Наближава крайният срок за кандидатстване по програмата „Understanding China”
Могат да се включат организации и фирми от ЕС, проявяващи интерес към китайския пазар Още