Брой 209 (214), 26-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Бизнес форум ще съпътства срещата Европейски съюз – Египет

БТПП получи информация от Посолството на България в Кайро за предстоящ бизнес форум, съпътстващ срещата през м. ноември тази година на Специална група (Task Force) ЕС – Кайро.

БТПП отправя покана за участие във форума, който ще се състои на 13 – 14 ноември 2012 г. в Кайро. Събитието е насочено към компании от ЕС, работещи в секторите: туризъм, транспорт и логистика, управление на водни ресурси, енергетика, управление на твърди отпадъци и др.

На 13 ноември ще бъдат проведени събития в три формата – бизнес, туризъм и гражданско общество. Като водещ е определен бизнес форматът, който от своя страна ще бъде реализиран с два основни акцента:

  • актуални проблеми на инвеститорите, вече присъстващи на египетския пазар;
  • перспективи и възможности за инвестиции в Египет.

Целта на туристическия формат е да се обсъдят възможностите за насърчаване на туристическия обмен между Египет и държавите членки на ЕС.

В сектора на гражданското общество идеята е да бъдат представени практики, работещи в областта на социалната политика и политиката на приобщаване.

На 14 ноември се предвижда встъпителна сесия, която ще бъде открита от президента на Египет – Мохамед Морси. Ще се проведе работна сесия по политически въпроси и сесия, посветена на икономическото сътрудничество, в която ще участват египетски министри и представители на международни финансови институции.

Представителите на европейския бизнес, проявяващи интерес за участие в събитието, покриват разходите си за път и настаняване. По предварителна информация една нощувка в хотел Конрад, мястото на събитието, е 160 щ.д.

Българските фирми, проявяващи желание за участие в бизнесфорума, моля да предоставят до 1 ноември 2012 г. трите имена по задграничен паспорт, заеманата длъжност във фирмата на участника/те в бизнесфорума, както и сферата на бизнес-интерес на българската фирма (на английски език). Посоченото в значима степен ще улесни организаторите на бизнесфорума.

Информацията изпращайте на:

  • Михаил Аргатски, ръководител Служба по търговско-икономическите въпроси към посолството на България в Кайро - m.argatski@mee.government.bg ; тел. централа на Посолството: (0020 22) 736-30-25 и736-60-77; Мобилен: 0020 12 2317 2131.
  • Ангел Хаджийски, референт за Египет в МИЕТ, a.hadjiiski@mee.government.bg ; тел.: 02 940 7784.

При въпроси: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 81 17 489, 81 17 421, e-mail: G.Dimitrova@bcci.bg

Предварителна програма

Допълнителна информация за събитието: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/promoting-neighbourhood/egypt/index_en.htm

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Почетна диплома на БТПП за Лу Юнмин, търговски съветник към Посолството на Китай у нас
Приключва мандатът на г-н Лу в нашата страна Още
Представители на Посолството на Япония посетиха БТПП
Обсъдени бяха съвместни инициативи и събития, които предстоят у нас и в Япония Още
Сътрудничество между БТПП и Стопанската палата на Македония в областта на търговския арбитраж
Покана за участие в Българо-йордански бизнес форум
Интересите на йорданската делегация са основно към българската хранително-вкусовата промишленост Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства
Документът е изготвен в съответствие с Европейската стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ЕБВР потвърди прогнозите си за растежа на българската икономика за 2012 и 2013
България е единствената в региона на Югоизточна Европа, чиято прогноза не е променена спрямо предишния документ от юли 2012 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум ще съпътства срещата Европейски съюз – Египет
13 – 14 ноември 2012 г., Кайро Още